Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu tänään Luxemburgissa päättämään ensi vuoden kalastuskiintiöistä Itämerellä. Ministerineuvostossa käsitellään myös tulevia EU:n ja Norjan välisiä kalastusneuvotteluita sekä tonnikalaa koskevia neuvotteluja.

Suomen tavoitteena on ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä lohenkalastus. Pyrkimyksenä on, että komission ja muiden Itämeren jäsenvaltioiden kanssa voidaan löytää yhteisymmärrys komission ehdotusta huomattavasti pienemmästä lohikiintiöstä Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden alueelle. Lisäksi pyrkimyksenä on, että Suomenlahden lohikiintiötä pienennetään vähemmän kuin komission esittämä 53 prosentin pienennys.

– Edellytämme, että komissio ja jäsenvaltiot valvovat, ettei Itämerellä harjoiteta laitonta lohenkalastusta. Mahdollinen laiton lohenkalastus tulee viipymättä lopettaa ja laiton lohisaalis vähentää laittomasti kalastaneen jäsenvaltion kiintiöistä, vaatii maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen.

Suomi kannattaa pääosin Euroopan komission ehdotuksia vuoden 2014 kalastuskiintiöistä, mutta pyrkii kuitenkin siihen, että silakan saaliskiintiöitä ei suurenneta niin paljoa kuin komissio ja tutkijat ehdottavat, jotta vuosittaiset vaihtelut kiintiötasoissa olisivat kohtuullisia. Lisäksi Suomi katsoo, että kilohailin saaliskiintiö voitaisiin pienentää komission ehdotusta vähemmän siten, että hyödyntämisen tavoitetaso saavutetaan vuonna 2015. 

Suomi kannattaa Itämeren kalastusmahdollisuuksien vahvistamista vuodelle 2014 siten, että kalakantojen hyödyntäminen kestävän enimmäistuoton (MSY) mukaisesti saavutettaisiin vuonna 2015 ja kaikkien kalakantojen osalta viimeistään vuonna 2020.

Lähde: MMM 16.10.2010