Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontui Brysselissä 20. maaliskuuta 2023. Neuvosto keskusteli komission 21. helmikuuta julkaisemasta kalastuspaketista. Suomea kokouksessa edusti valtiosihteeri Ann-Mari Kemell.

Komission esittelemä kalastuspaketti sisältää komission tiedonannon yhteisestä kalastuspolitiikasta nyt ja tulevaisuudessa, kertomuksen kalastus- ja vesiviljelytuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä, tiedonannon EU:n toimintasuunnitelmasta meriekosysteemien suojelusta ja ennallistamisesta sekä tiedonannon EU:n kalastus- ja vesiviljelyalan energiasiirtymästä.

Keskustelussa jäsenvaltiot suhtautuivat myönteisesti esitettyihin tavoitteisiin, mutta toivat esille lukuisia huolia komission pakettiin liittyen. Suomi pitää kalastuksen kokonaispakettia yleisesti ottaen kannatettavana. Suomelle on tärkeää, että yhteisen kalastuspolitiikan toimenpiteet perustuvat tieteelliseen tietoon. Alan energiasiirtymän vauhdittaminen on Suomelle tärkeä kokonaisuus ja edellytykset sille täytyy varmistaa myös säädösmuutoksin.

Lähde: MMM 21.3.2023