EU:n maatalous- ja kalastusministerit pitivät neljännen ja Kroatian puheenjohtajakauden viimeisen videokokouksensa maanantaina 29. kesäkuuta. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä. Asialistalla olivat Kroatian puheenjohtajakauden edistymisraportit niin maatalous- ja kalastussektoreilta.

Kalatalouden osalta komissio antoi tiedonannon kalakantojen tilasta ja niistä periaatteista, joita se noudattaa vuoden 2021 kalastuskiintiöitä koskevissa ehdotuksissaan. Ministerit antoivat komissiolle laajan tuen.

”Suomi tukee johdonmukaisesti kalastuskiintiöiden asettamista kestävän enimmäistuoton periaatteen sekä kalakantoja koskevien monivuotisten suunnitelmien ja tieteellisen neuvon mukaisesti”, ministeri Leppä painotti kokouksessa. Useat maat korostivat lisäksi sitä kuinka tärkeää on saavuttaa tasapainoinen kalastussopimus EU:n ja Britannian välille.
 
Ministeri Leppä nosti usean muun kollegansa tavoin esiin tarpeen edetä nopeasti Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevissa neuvotteluissa Euroopan parlamentin kanssa. Tämä on tärkeää, jotta kalatalouden arvoketjun kehittämisen rahoittamisessa ei tule tarpeettomia viivytyksiä.

Ministerit antoivat lisäksi laajan tukensa komission aloitteelle delfiinien, pyöriäisten ja muiden suojeltujen lajien sivusaaliiden vähentämiseksi kalastuksessa.

Lähde: MMM tiedote 29.6.2020