EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Luxemburgissa 11.-12. lokakuuta. Kokouksen asialistalla on keskustelut mm. EU:n ilmastotoimien 55-valmiuspaketista, metsästrategiasta ja CAP-strategiasuunnitelmien laadinnasta. Lisäksi ministereiden on tarkoitus päättää kalastusmahdollisuuksista Itämerellä vuonna 2022. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Maatalousministerit käyvät keskustelun komission ehdottamasta ilmastotoimien 55-valmiuspaketista ja erityisesti sen maatalous- ja metsänäkökohdista. Keskustelu keskittyy valmiuspaketin LULUCF- ja taakanjakoasetuksiin sekä uusiutuvan energian direktiiviin. Ministerit keskustelevat esimerkiksi maa- ja metsätalouden mahdollisuuksista vastata 55-valmiuspaketin tavoitteisiin ja näkemyksistä sektoreiden ilmastotoimien laskennasta tulevaisuudessa.

Kalatalousasioissa maatalous- ja kalastusneuvoston on muun muassa tarkoitus päättää kalastusmahdollisuuksista Itämerellä vuonna 2022. Suomen lähtökohtana on, että kalastusmahdollisuudet vahvistetaan kestävää enimmäistuottoa, monivuotista suunnitelmaa ja tieteellistä neuvoa noudattaen.

Tieteellisen neuvon noudattaminen on erityisen tärkeää pääaltaan ja Pohjanlahden lohenkalastuksessa. Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on suositellut, että kaikenlainen lohenkalastus kiellettäisiin Itämeren pääaltaalla, kuten Suomi on tehnyt jo vuonna 2013. ICES:n neuvon mukaan lohenkalastus voisi jatkua Suomen merialueilla, mikäli se tapahtuu touko-elokuussa rannikon läheisyydessä. Suomenlahdella lohenkalastus voisi kuitenkin jatkua ympäri vuoden.

Lähde: MMM 8.10.2021