Maa- ja metsätalousministeriö on tänään asettanut Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Maaseutuvirasto Mavin yhdistämishankkeen. Hankkeessa siirretään uuteen virastoon myös se osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikan palvelukeskuksesta, joka tuottaa palveluita lähinnä muille virastoille kuin Maanmittauslaitokselle. Siirrettävä osa tarkennetaan hankkeessa.

Maa- ja metsätalousministeriö on nimittänyt yhdistämishankkeen vetäjäksi 16.2.2017 alkaen agronomi (MMM) Kirsi Heinosen. Heinonen siirtyy hankejohtajan tehtävään Suomen pysyvästä EU edustustosta Brysselistä, jossa hän on työskennellyt vuodesta 2012 erityisasiantuntijana. Heinonen on toiminut aikaisemmin maatilahallituksessa ylitarkastajana ja maa- ja metsätalousministeriössä ylitarkastajana, jaostopäällikkönä sekä maatalousneuvoksena kasvintuotannon ja eläinravitsemusyksikön päällikön tehtävissä.

– Yhdistäminen tarjoaa mahdollisuuden toimintatapojen uudistamiseen ja modernisointiin, asiakkaan parempaan huomioimiseen ja tietojärjestelmien yhteiseen kehittämiseen. Henkilöstö pidetään vahvasti mukana muutoksessa, painottaa kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio maa- ja metsätalousministeriöstä.

Virastojen yhdistämishanke kytketään tarkoituksenmukaisella tavalla maakuntauudistukseen. Yhdistämishankkeen toimikausi on 16.2.2017 – 31.12.2018. Eviran ja Mavin toiminta erillisinä virastoina päättyy 31.12.2018 ja muodostettava virasto aloittaa toimintansa 1.1.2019.

Lähde: MMM tiedote 15.2.2017