Hallitus esittää eduskunnalle, että maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautettaisiin ja sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa valitettaisiin jatkossa hallinto-oikeuksiin. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden toimivaltaan keskitettäisiin maataloudellista asiantuntemusta vaativat muutoksenhaut varsinaisista maatilatalouden tuista, maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista ja maatalouden rakennetuista. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen keskitettäisiin muutoksenhaut niistä tukiasioista, jotka koskevat porotaloutta ja luontaiselinkeinoja, sekä eräistä kolttalain nojalla ratkaistavista asioista. Kaikissa muissa hallinto-oikeuksissa käsiteltäisiin jatkossa muutoksenhakuja, jotka liittyvät metsästykseen, kalastukseen, kasvinterveyteen sekä Metsähallituksen päätösvaltaan kuuluviin viranomaisasioihin ja yhteisaluelain mukaisiin asioihin.Hallituksen esitys perustuu maa- ja metsätalousministeriön ja oikeusministeriön yhteisesti asettaman työryhmän ehdotuksiin.Hallitus päätti samassa yhteydessä antaa erillisen hallituksen esityksen maaseutuelinkeinojen valituslautakunnan yhteydessä toimivan eläinlääkintävahinkojen arviolautakunnan tehtävien siirrosta Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran yhteyteen. Esitettyjen lakien ehdotetaan tulevan voimaan 1.9.2014.

Lähde: MMM 16.9.2013