Maaseutuelinkeinojen valituslautakunta lakkautetaan syyskuun alusta lähtien. Jatkossa valituslautakunnan toimivaltaan kuuluvista asioista valitetaan hallinto-oikeuksiin.

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden toimivaltaan keskitetään maataloudellista asiantuntemusta vaativat muutoksenhaut varsinaisista maatilatalouden tuista, maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista ja maatalouden rakennetuista. Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen keskitetään muutoksenhaut niistä tukiasioista, jotka koskevat porotaloutta ja luontaiselinkeinoja, sekä eräistä kolttalain nojalla ratkaistavista asioista. Kaikissa muissa hallinto-oikeuksissa käsitellään syyskuun alusta lähtien muutoksenhakuja, jotka liittyvät muun muassa metsästykseen, kalastukseen, kasvinterveyteen sekä Metsähallituksen päätösvaltaan kuuluviin viranomaisasioihin ja yhteisaluelain mukaisiin asioihin. Ahvenanmaan valtionviraston päätöksistä valitetaan jatkossa Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen.

Lähde: MMM 31.1.2014