Maaseudun kehittämisohjelma sekä meri- ja kalatalousohjelma uudistuvat tulevalla EU:n ohjelmakaudella 2014–2020. Osana ohjelmien valmistelua määritellään uudelleen, kuinka ruohonjuuritason kehittäminen järjestäytyy paikallistasolla. Tätä varten maa- ja metsätalousministeriö hakee toimintaryhmiä ja kalatalousryhmiä Manner-Suomeen.

Toimintaryhmät ovat paikallisia kehittämisyhdistyksiä, jotka rahoittavat yleishyödyllisiä ja elinkeinotoimintaa edistäviä hankkeita sekä yritystukia. Ryhmissä ovat edustettuina niin yksityishenkilöt, paikallishallinto kuin yhdistykset. Alueen kunnat ja kaupungit rahoittavat osaltaan toimintaryhmien työtä. Osin ryhmiä rahoitetaan EU:n varoista. Noin kolmannes rahoituksesta on yksityistä rahoitusta ja talkootyötä.

Ryhmiksi hakevat laativat ehdotuksen paikalliseksi kehittämisstrategiaksi, joka valmistellaan avoimesti paikallisia toimijoita kuullen alhaalta ylös -periaatteella. Strategialla tähdätään muun muassa elinolojen parantamiseen sekä yhteisöllisyyden ja työllisyyden lisäämiseen. Se perustuu kestävään kehitykseen ja kunkin alueen omiin tarpeisiin. Yhteistyö alueen muiden ohjelmien ja toimijoiden kanssa on tärkeää.

Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta rahoitettavien kalatalousryhmien haku avautuu ehdollisena, sillä rahaston EU-lainsäädännön valmistelu on vielä kesken. Alueet voivat käynnistää uuden ohjelmakauden suunnittelun omalla vastuullaan.

Hakemukset on jätettävä viimeistään 14.6.2013. Hakijat saavat palautetta suunnitelmastaan, minkä jälkeen loppuvuodesta pidetään toinen hakukierros. Kaksivaiheisen haun tavoitteena on parantaa toimintaryhmien kehittämisstrategioiden laatua ministeriön ja strategiaehdotuksensa jättäneiden ryhmien yhteistyöllä.

Hakuohjeet ja valintakriteerit ovat tutustuttavissa osoitteessa www.mmm.fi/leader.

Lähde: MMM tiedote 11.3.2013