Maa- ja metsätalousministeriö avaa hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamisen toimenpiteen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 508/2014 artikla 40.1.h.). Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvausperiaatteet on kuvattu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmassa 2014−2020 luvussa 4.5. Hakumenettely koskee vuoden 2020 aikana pyydetyn saaliin laskennallista korvaamista.

Hakuaika on 1.9.−1.11.2021. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä sähköisesti rahaston tietojärjestelmään (https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html) puoleenyöhön mennessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella 1.11.2021 klo 16.15 mennessä ELY-keskuksen kirjaamoon.

Koronaepidemiasta johtuvien etätyö- ja turvallisuusmääräysten vuoksi hakemukset jätetään ensisijaisesti sähköisesti Hyrrä-palveluun. Sähköisesti saapuneet hakemukset käsitellään ensin etätyömääräyksestä ja koronaepidemian tilanteesta johtuen. Kirjallisesti saapuneet hakemukset käsitellään sähköisesti saapuneiden jälkeen.

Hakuohje PDF

Lähde: MMM 25.8.2021