Maa- ja metsätalousministeriö avasi päätöksellään 6.9.2022 hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamisen toimenpiteen (artikla 40.1.h.). Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvausperiaatteet on kuvattu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmassa 2014–2020 luvussa 4.5. Hakumenettely koskee vuoden 2021 aikana pyydetyn saaliin menetyksen laskennallista korvaamista.

Hakuaika on 12.9.−31.10.2022. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä sähköisesti rahaston tietojärjestelmään (https://hyrra.ruokavirasto.fi/login.html) puoleen yöhön mennessä tai kirjallisesti toimintaohjelman hakulomakkeella 31.10.2022 klo 16.15 mennessä ELY keskuksen kirjaamoon.

Sähköiseen Hyrrä-palveluun jätetyt hakemukset käsitellään ensiksi. Kirjallisesti saapuneet hakemukset käsitellään sähköisesti saapuneiden jälkeen.

MMM:n päätös PDF

Lähde: MMM 8.9.2022