Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL merkitsi tänä syksynä yhteistyössä Malax fiskargillen ja Österbottens Fiskarförbundin kanssa kalan pintaan ruiskutettavalla värimerkillä 79000 Maalahden suistosiian yksikesäistä, noin 12 sentin mittaista poikasta. Kalat istutettiin pääasiassa Maalahden seudun vesialueille ja ne ovat pyyntikokoisia 3-6 vuoden kuluttua.  Värimerkintä näkyy vain ultraviolettivalossa, eli saaliista ei näy päältäpäin, ovatko kalat merkittyjä. Kalastajien saaliista tarkistetaan värimerkittyjen kalojen osuutta ja esiintymistä niiden kasvettua pyyntikokoon.

Lisäksi kutuaikaan Maalahden siian keskeisillä kutualueilla toteutettiin pyynti, jossa saaliiksi jääneet kutuvalmiit siiat merkittiin selkään asennetulla Carlin -merkillä. Yhteensä merkittyjä siikoja vapautettiin 62 kappaletta. Merenkurkun alueen kalastajilta toivotaan havaintoja merkityistä siioista, jotta kalojen liikkumisalueesta saadaan lisätietoa. Kaloihin laitetun merkin tiedot tai merkin voi lähettää postitse ilman postimaksua osoitteeseen

RKTL

Merkki

5005751

00003 VASTAUSLÄHETYS

tai sähköisesti RKTL:n verkkosivulta löytyvällä lomakkeella

http://www.rktl.fi/kala/kalavarat/kalamerkinta/palauta_kalamerkit/merkkipalautuslomake.html

Palautuksen yhteydessä on hyvä ilmoittaa pyyntiaika, -paikka, -väline ja kalan pituus sekä paino. Vastineeksi merkkipalautuksesta saa tiedon merkintäajasta, -painosta ja -paikasta sekä 5 euron palkkion ja osallistuu arvontaan.

Maalahden suistosiialle tehtyjen merkintöjen tarkoituksena on selvittää, kuinka laajalla alueella paikallisena pidetty merikutuinen siikakanta on pyydystettävissä ja millainen merkitys sillä on alueen kokonaissaaliissa. Tulokset antavat lisätietoa merikutuisten siikakantojen merkityksestä rannikon siiankalastuksessa ja mahdollisesti niitä voidaan hyödyntää myös istutusten kohdentamisen suunnittelussa ja käytettävien istutuskantojen valinnassa. Merkintä on osa siikatutkimuskokonaisuutta, josta sovittiin vuonna 2013 kun uudet säätelytoimenpiteet siian kalastuksessa hyväksyttiin valtioneuvoston päätöksellä.

Lisätietoja:

Lari Veneranta, Rktl Merenkurkun tutkimusasema, puh. 0295327203, 040 548 3603

Guy Svanbäck, Österbottens Fiskarförbund, puh. 3218400, 0500 860 566

Mathias Högbacka, Malax fiskargille, puh. 040 183 8653

Lähde: Österbottens Fiskarförbund 28.11.2014