Valiokunnan mietintö hallituksen esityksestä eduskunnalle Metsähallituksen uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (MmVM 2/2016 vp — HE 132/2015 vp) on luettavissa eduskunnan verkkosivuilta:https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/mietinto/Sivut/MmVM_2+2016.aspx

Mietintö sisältää neljä vastalausetta, SDP:n ja vasemmistoliiton yhteisen sekä vihreiden, RKP:n ja KD:n yksittäiset. Vastalauseet ovat asiakirjassa mietintötekstin jälkeen.

Lähde: Eduskunta 10.3.2016