mmm2015

Maa- ja metsätalousministeriö otti käyttöön uudistetun verkkopalvelun 10. marraskuuta 2015. Uudistus kattaa palvelun rakenteen, sisällön, toiminnallisuudet ja palvelut. Kehitystyö jatkuu koko loppuvuoden.

Uudistus on osa kokonaisuutta, jossa ministeriöt siirtyvät käyttämään valtioneuvoston yhteistä verkkoviestinnän mallia ja teknistä ratkaisua.

Lisätietoja verkkopalvelusta: http://mmm.fi/tietoa-sivustosta

Lähde: MMM tiedote 10.11.2015