Hallitus vahvisti tänään päätöksen maa- ja metsätalousministeriön organisaation ajanmukaistamisesta. Uudistuksella tuetaan ja tehostetaan ministeriön toimintaa.

− Uusi organisaatiorakenne vahvistaa viime keväänä julkistettua uutta strategiaamme, jonka mukaan ministeriön ja sen hallinnonalan toiminta keskittyy kahteen sektoriin, ruokaan ja uusiutuviin luonnonvaroihin. Ministeriön rakenneuudistus kytkeytyy myös hallinnonalan laajempaan kehittämiseen. Muiden muassa Maanmittauslaitoksen ja Metsähallituksen sekä sektorimme tutkimuslaitosten toimintaa ja rakennetta kehitetään, sanoo maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio.

Vuoden 2013 alusta maa- ja metsätalousministeriössä toimii nykyisten viiden osaston ja neljän erillisen yksikön sijasta kolme osastoa. Uudet osastot ovat ruokaosasto, luonnonvaraosasto sekä hallinto- ja suunnitteluosasto.

Nykyisistä maatalousosastosta ja elintarvike- ja terveysosastosta yhdistettävän ruokaosaston päälliköksi tulee tämänhetkisen maatalousosaston päällikkö, ylijohtaja Heimo Hanhilahti. Metsäosaston, kala- ja riistaosaston ja pääosa yleisen osaston asioista, kuten vesitalous ja ympäristöasiat, kootaan uudelle luonnonvaraosastolle, jonka päälliköksi tulee nykyisen metsäosaston päällikkö, ylijohtaja Juha Ojala. Hallinto- ja suunnitteluosaston päälliköksi on valittu nykyisen kala- ja riistaosaston päällikkö, ylijohtaja Pentti Lähteenoja. Hallinto- ja suunnitteluosasto huolehtii hallinnollisten asioiden lisäksi muun muassa hallinnonalan ohjauksesta ja tietojärjestelmiin liittyvistä asioista, mukaan lukien paikkatietoasiat.

Myös osastojen yksikköjako on uudistettu ja yksiköille on nimetty vetäjät. Uudistettu organisaatiokaavio on nähtävissä MMM:n internet-sivuilla (liitetiedostolinkki sivun oikeassa laidassa).

Organisaatio:

http://www.mmm.fi/attachments/mmm/ministerio/6CMcxinA6/MMM_organisaatio_1_1_2013_ml_paallikot.pdf

 

Lähde: MMM 22.11.2012