Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja yhteensä noin 2,6 miljardia euroa, joka on noin 32 miljoonaa euroa vähemmän vuoden 2018 varsinaiseen talousarvioon verrattuna.

Luonnonvaratalous

Määrärahat vähenevät 12,1 miljoonalla eurolla vuoden 2018 varsinaiseen talousarvioon nähden, mikä aiheutuu pääosin kärkihankerahoituksen poistumisesta talousarviosta.

Luonnonvaratalouden, jonka muodostavat kala-, riista-, metsä- ja vesitalous sekä yleiset luonnonvara-asiat, tavoitteena on uusiutuvien luonnonvarojen kestävä hoito ja käyttö sekä niihin liittyvien riskien hallinta. Hallinnon toimilla luodaan edellytyksiä luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvalle kilpailukykyiselle liiketoiminnalle, sovitetaan yhteen luonnonvarojen käytön ja suojelun tarpeet sekä luodaan hyvinvointia luonnon virkistyskäytön avulla.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan talousarvioesitys 2019 PDF 245kB

Hallituksen esitys valtion vuoden 2019 talousarvioksi

Lähde: MMM tiedote 14.9.2018