Euroopan komissio antoi 21.8. esityksen Itämeren saaliskiintiöistä vuodelle 2014. Maa- ja metsätalousministeriö lähetti esityksen laajalle lausuntokierrokselle ja on tehnyt ehdotuksen Suomen kannaksi kiintiöihin. Ministeriö ehdottaa komission esitykseen joitain muutoksia.

Itämeren kalakannat ovat kehittyneet myönteisesti ja muun muassa Selkämeren silakkakanta on ennätyksellisen suuri. Myös Suomen lohikannat ovat kehittyneet myönteisesti ja kotimaista lohta on tänäkin kesänä kalastettu ja syöty sekä rannikoilla että joilla. Tornion- ja Simojokeen on sekä vuonna 2012 että 2013 noussut huomattavasti enemmän lohia kuin aiemmin. Tämä on myös todettu Ruotsin Perämeren lohijoissa.

Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö

Komissio ehdottaa, että Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiö säilyisi nykyisellään eli 108 421 lohessa. Ehdotus olisi noin kymmenen prosenttia Itämeren pyyntikokoisista lohista. Ministeriön tavoitteena on lohikantojen hyödyntäminen kestävän enimmäistuoton MSY:n mukaisesti sekä ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävä kalastus. Tämän vuoksi ministeriö pyrkii siihen, että komission ja Itämeren jäsenvaltioiden kanssa löydettäisiin yhteisymmärrys noin 103 000 lohen kiintiöstä.

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto (ICES) suositteli alueelle 78 000 lohen saaliskiintiötä, josta on vähennetty arvio siitä, kuinka paljon lohta kalastetaan laittomasti vuonna 2014. Ilman vähennystä ICES:n neuvo olisi 109 000 lohta eli sama kuin komission ehdotus. EU:n lainsäädäntö määrää kuitenkin, että viranomaisten todentama laiton saalis vähennetään sitä harjoittaneiden kalastajien oman maan kiintiöstä eikä kaikkien maiden kokonaiskiintiöstä. Näin pyritään välttämään, että muiden maiden tekemät rikkomukset vaikuttaisivat toisten maiden kiintiöihin.

Suomenlahden lohikiintiö

Maa- ja metsätalousministeriön tavoite on, että Suomenlahden lohikiintiötä pienennetään vähemmän kuin komission ehdottamat 53 prosenttia. Suomenlahdella kalastetaan pääosin viljeltyä ja istutettua lohta, jotka voidaan nykyään pääosin tunnistaa eväleikkauksista. Suomen rannikkokalastuksessa saaliiksi päätyy myös sinne eksyneitä Pohjanlahden lohia, mutta Viron luonnonlohet eivät päädy sinne asti. Suomenlahden lohikiintiön pienentäminen ei siis elvyttäisi Viron villilohikantaa.

Silakkakiintiöt

Maa- ja metsätalousministeriö ehdottaa pientä pudotusta komission silakkakiintiöesitykseen. Komissio ehdotti tutkijoiden suositusten perusteella Pohjanlahden silakkakiintiön suurentamista 142 662 tonniin, mikä on 35 prosenttia enemmän kuin tänä vuonna, ja Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan kiintiön suurentamisesta 143 500 tonniin, mikä tarkoittaisi 59 prosentin nousua. Ministeriö ehdottaa, että molempia kiintiötä suurennettaisiin noin 30 prosenttia, jotta vuosien väliset kiintiövaihtelut pysyisivät kohtuullisella tasolla.

Lohistrategiaa valmistellaan parhaillaan

Maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä valmistelee parhaillaan kansallista lohistrategiaa. Työryhmässä käyttöön ja suojeluun eri tavoin liittyvät osallistujat muotoilevat yhteistyössä uusia linjauksia. Lohistrategialla haetaan kansallista yhteisymmärrystä tulevaisuuden lohipolitiikalle ja keinoja, jolla lohesta voivat hyötyä niin ammatti- kuin vapaa-ajankalastajatkin. Strategian on määrä valmistua lokakuun loppuun mennessä.

Lähde: MMM 27.9.2013