C-Lion 1 Oy hakee vesilain mukaista lupaa merikaapelin sijoittamiselle Suomen aluevesille ja talousvyöhykkeelle sekä valmistelulupaa.

Yhtiö hakee lupaa rakentaa vedenalaisen tietoliikenneyhteyden Suomenlahden ja Itämeren kautta Suomesta (Santahaminasta) Saksaan. Asennustöiden on suunniteltu alkavan lokakuussa 2015 ja käyttöönotto vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kuulutus pidetään nähtävillä 29.5. – 29.6.2015. Lisätietoja https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/Lisatiedot.aspx?Asia_ID=1205145

Lähde: Aluehallintovirasto 25.5.2015