Valtioneuvosto antoi 18.2.2016 kaksi asetusta, jotka rajoittavat silakan ja kilohailin troolikalastusta Suomenlahdella, pääaltaalla ja Selkämeren eteläosissa. Toimi oli sinällään väistämätön koska kilohailikiintiö oli täyttymässä.

Tilanne on katastrofaalinen. Vuodesta on kulunut vain kaksi kuukautta ja kilohailikiintiö on jo täyttymässä. Tämä uhkaa keskeyttää myös silakan kalastuksen muualla kuin pääaltaalla ja Suomenlahdella koska kilohailia tulee nyt myös Selkämerellä sivusaaliina. Normaalisti kilohailia saadaan Selkämerellä vain muutama prosentti silakan ja kilohailin yhteissaaliista. Nyt ollaan alkuvuonna oltu jopa kymmenissä prosenteissa.

Pääaltaalla ja Suomenlahdella kalastaneethan ovat jo vuosia saaneet tottua siihen, että kalastus on ollut kiellettyä suurimman osan vuodesta pienen kilohailikiintiön takia, ja on voitu kalastaa vain muutaman viikon vuodesta. Pääesiintymisalueella kilohailia on siis suojeltu tehokkaasti.

Liitto on hyvin huolestunut rajoitusten vaikutuksista troolikalastukseen sekä kalastusyritysten ja ammattikalastajien toimeentuloon. Rajoitukset johtavat kaikella todennäköisyydellä miehistöjen lomauttamisiin ja seisokkeihin. On myös luultava, että saaliit yhä enemmän jatkossa puretaan Ruotsin puolella (sallitut kalastusalueet lähempänä Ruotsia), jolloin elintarvikekalan toimitukset Suomeen vähenevät ja näin ollen jalostusteollisuuden raaka-aineen saanti vaikeutuu. Uuden Kasnäsin kalajauhotehtaan raaka-ainesaanti voi myös vaikeutua.

Tilanne johtuu lähinnä siitä, että ICES:n arviot kilohailikannan tilasta on vanhentunut. Tilanteessa, jossa kilohailikanta on vahva Itämeren pohjoisosissa ja heikompi Itämeren eteläosissa myös kilohailin sääteleminen yhdellä Itämerta koskevalla kiintiöllä ei ole toimiva ja Suomi kärsii siitä. Rehellisyyden nimissä on myös tunnustettava, että silakan ja kilohailin troolikalastusta koskeva säätelyasetus tälle vuodelle ei kaikilta osin ollut onnistunut ja oli täten virhearvio.

Hidas ja kankea kalastuksen hallinnointijärjestelmä ei pysty vastaamaan muuttuneisiin tilanteisiin.

Maa- ja metsätalousministeriön on ryhdyttävä kiireellisesti tarpeellisiin toimiin, joilla tilannetta voitaisiin helpottaa ja rajoituksia lieventää. Nämä voisivat olla:
– YKP-asetuksen mukaisen joustomahdollisuuden (9 %:n sääntö sivusaaliille) käyttöön otto, neuvotteluiden aloittaminen pikaisesti komission kanssa ja kilohailikannan nykytilan selvittäminen, uuden tuoreemman neuvonannon kiirehtiminen,
– saaliskoostumuksen selvittäminen kieltoaikana, jotta kalastus voitaisiin avata uudelleen kun kilohailin esiintyminen eteläisellä Selkämerellä on vähentynyt,
– Suomen tulisi selvittää mahdollisuudet saada pohjoiselle Itämerelle oma kilohailikiintiö.

Luontoäiti selätti taas kerran tutkijoiden laskentamallit kalakantojen tilasta. Tosin ei sinällään kovin ainutlaatuinen tilanne kalakantojen arvioinnissa.

Nyt on ilmeisenä uhkana myös, että kalastajat selätetään. Järjestelmän toimesta. Sekään ei kovin ainutlaatuinen tilanne.

Troolari Nessie merellä