Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmalla pyritään sovittamaan yhteen kalastuselinkeinon toimintaedellytykset ja hyljekantojen suojelun tarpeet. Nyt päivitetyn hoitosuunnitelman luonnoksesta pyydetään lausuntoja 12.6.2023 mennessä.

Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelman päätavoitteina on säilyttää hallin suotuisa suojelutaso ja varmistaa, että itämerennorpan kanta ei heikkene vuoteen 2030 mennessä ja vahvistuu tämän jälkeen pitkällä aikavälillä suotuisaan suojelutasoon.

Itämeren hyljekantojen suotuisan suojelutason saavuttamisen ja ylläpidon tavoitteena on turvata hyljekantojen elinvoimaisuus, huomioiden samalla elinkeinonharjoittajien ja kansalaisten tarpeet ja näkemykset sekä sosiaalinen kestävyys. Merihylkeiden kannanhoitosuunnitelmassa kuvataan keskeiset toimenpiteet, joilla pyritään turvaamaan merihylkeiden kannan säilyminen osana Suomen rannikon monimuotoisuutta sekä sovittamaan yhteen kalastuselinkeino ja kasvavat hyljekannat. 

Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelma on päivitys vuoden 2007 suunnitelmasta. Hoitosuunnitelman päivitti vuoden 2018 aikana Suomen riistakeskus ja se viimeisteltiin maa- ja metsätalousministeriössä vuonna 2023.

Hoitosuunnitelman luonnos on nyt lausuntokierroksella. Lausuntoaika jatkuu 12.6.2023 asti.

Lausuntopyyntö ja Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelma

Lähde: MMM tiedote 11.5.2023