Liitto jätti 26.11 lausuntonsa luonnoksesta Eviran ohjeeksi kalastusalusten valvonnasta (katso sähke 23.11). Liitto kiinnitti huomiota muutamaan ohjeluonnoksen yksityiskohtaan ja esitti muutoksia niihin.

Lähde: SAKL 26.11.2011