Tulevaisuudessa kaloja, metsiä ja maataloutta tutkii Suomessa pari sataa henkeä nykyistä vähemmän. Tutkimus keskittyy yhä enemmän myös yhä harvemmalle yliopistopaikkakunnalle.

Uusi Luonnonvarakeskus syntyy ensi vuoden alusta kun Metla, RKTL ja MTT yhdistyvät. Siitä tulee Suomen toiseksi suurin tutkimuslaitos VTT:n jälkeen.

– Tällä uudistuksella tavoitellaan entistä vahvempaa ja vaikuttavampaa tutkimusyksikköä ja toisaalta kulujen pienentämistä kun määrärahat ovat pienenemässä, sanoo Metlan ylijohtaja Hannu Raitio, joka johtaa Luonnonvarakeskuksen perustamista.

Toimipaikkojen karsimista selvitetään

Luonnonvarakeskus joutuu sopeuttamaan toimintaansa runsaalla 20 miljoonalla eurolla, sillä uuden laitoksen budjetti on neljänneksen pienempi kuin Metlassa, RKTL:ssä ja MTT:ssä on yhteensä.

Luonnonvarakeskuksen väkimääräksi on kaavailtu 1500 eli reilut parisataa vähemmän kuin nykyisissä laitoksissa on.

– Noin sataviisikymmentä poistuu eläkkeelle ja vajaa sata joutuu YT-menettelyn piiriin, sanoo Hannu Raitio, joka myöntää että myös irtisanomiset ovat mahdollisia.

Osana toimnnan sopeuttamista on myös toimipaikkojen karsiminen. Nykyisistä noin 40 toimipaikasta on tarkoitus karsia useita. Selvittelyn alla ovat MTT:n toimipaikat Laukaalla ja Vihdissä. Metla selvittää Sallan, Kolarin, Punkaharjun, Kannuksen ja Parkanon toimipisteitä. RKTL:n selivtyksessä on Vaasan, Rymättylän, Kuusamon ja Paltamon toimipaikkojen tulevaisuus.

Jatkossa Luonnonvarakeskus aikoo keskittää toimintaansa yhä enemmän noin viidelle yliopistopaikkakunnalle.

– Mutta keskeistä on myös se, että meillä tulee olemaan kuitenkin vahva alueellinen toimipaikkaverkosto jatkossakin, sanoo ylijohtaja Hannu Raitio.

Rymättylän tulevaisuus vaakalaudalla

Yksi selvityksen kohteena olevista toimipaikoista on RKTL:n kalantutkimuslaitos Rymättylässä. Se on Suomen oloissa ainutlaatuinen sillä siellä voidaan tutkia kalankasvatusta meriolosuhteissa ainoana laitoksena Suomessa. Rymättylässä työskentelee tällä hetkellä kolme henkeä.

– Todennäköisesti tätä tutkimustoimintaa me ei voida lakkauttaa suoraan, mutta pitää pohtia ratkaisuja tämän toimipisteen osalta, sanoo Rymättylän laitoksen päällikkö Susanna Airaksinen.

Rymättylän laitos on keskittynyt kalankasvatuksen ja kalarehun tutkimukseen lähinnä teollisuuden ja kalankasvatuksen tarpeita ajatellen. Yksi laitoksen pitkäaikaisia asiakkaita on ollut Suomen suurin kalarehun valmistaja Raisioagro.

– Rymättylän laitoksen sulkeminen olisi meille huono uutinen. Meillä on Rymättylässä lähes vuosittain kokeita eikä tällaisia vastaavia laitoksia ole muualla Suomessa. Ei edes Ruotsissa, kehuu Raisioagron kehityspäällikkö Olof Lerche.

Lähde: Yle Turku 29.1.2014