Luonnonvarakeskus (Luke) luopuu Tervon toimipaikasta vuoden 2017 loppuun mennessä. Tervon toimipaikassa ylläpidetään Suomen kansallisia kirjolohen ja siian valintajalostusohjelmia. Luke turvaa valintajalostuksen jatkumisen osana tutkimustoimintaansa siirtämällä toiminnot Luken muihin vesiviljelypaikkoihin.

Ennen luopumispäätöstä Luke selvitti Tervon kalanviljelyn tuotannollisen toiminnan ulkoistamista ja yrityslähtöisen kumppanuusmallin rakentamista hankintamenettelyllä. Tämä ei kuitenkaan johtanut toivottuun tulokseen.

Tervossa työskentelee yhdeksän henkilöä, jotka siirtyvät ensisijaisesti viljely- ja asiantuntijatehtäviin Luken Laukaan ja Enonkosken viljely-yksiköihin.

Luonnonvarakeskus kehittää toimintamalliaan ja toimipaikkaverkostoaan ollakseen kilpailukykyinen muuttuvassa toimintaympäristössä. Luken fuusiossa eri organisaatioista koostuva toimipaikkaverkosto on ollut mittava ja taloudellisesti raskas, kun samaan aikaan perusrahoitus on vähentynyt.

Luke turvaa valtion vesiviljelyn jatkumisen tulevaisuudessa keskittämällä toiminnot viiteen (Enonkoski, Laukaa, Taivalkoski, Keminmaa, Inari) toimipaikkaan.

Lähde: Luke 24.11.2016