Luonnonvarakeskuksen yt-neuvottelut päättyivät. Yhteensä Lukesta vähenee 210 henkilötyövuotta.

Luonnonvarakeskuksen tänään päättyneiden yt-neuvotteluiden lopputuloksena irtisanotaan enintään 146 henkilöä, Luke tiedottaa.

Yhteensä Lukesta vähenee 210 henkilötyövuotta, mutta henkilöstömäärää vähentävät myös eläköitymiset ja määräaikaisten työ- tai virkasuhteiden jatkamatta jättäminen.

Alueellinen kohdentuminen selviää vasta henkilöstön kanssa käytävien muutoskeskusteluiden jälkeen.

Huhtikuussa alkaneiden yt-neuvotteluiden piirissä oli yhteensä 725 henkilötyövuotta tutkimuksen tukitehtävissä, hallinnossa sekä valiotaimituotannossa ja mittaus- ja standardisointipalveluissa.

Luonnonvarakeskus perustelee vähennystarvetta valtion rahoituksen uudistuksella, joka leikkaa Luken perusrahoitusta lähes 15 miljoonalla eurolla vuodesta 2014 vuoteen 2016.

Luonnonvarakeskukseen yhdistettiin vuoden alussa Metsäntutkimuslaitos, Maatalouden Tutkimuskeskus ja Riista- ja Kalatalouden Tutkimuslaitos.

Lähde: Yle 10.6.2015