Luonnonvarakeskus istuttaa keväällä 2015 noin 40 000 meritaimenen ja järvilohen 1-vuotiasta poikasta sekä noin 238 000 lohen, meritaimenen, järvitaimenen ja järvilohen vaelluspoikasta. Viime kevään istutuksiin verrattuna 1-vuotiaita istutetaan vain noin neljännes ja vaelluspoikasiakin yli 100 000 vähemmän. Syynä on kesän 2014 hellekausi, joka vaikeutti poikastuotantoa kalanviljelylaitoksissa.

Kaikki lohen, meritaimenen ja järvitaimenen poikaset on merkitty rasvaeväleikkauksella, mikä mahdollistaa istutettujen kalojen valikoivan kalastuksen. Kun istutetuilta kaloilta on leikattu rasvaevä, voidaan ne ja luonnossa syntyneet, rasvaevälliset kalat erottaa toisistaan. Tietyissä kohteissa kalastajien tulee palauttaa luonnossa syntyneet kalat takaisin luontoon.

Istutuksilla pyritään vahvistamaan ja elvyttämään uhanalaisia kalakantoja. Näin kompensoidaan ihmistoiminnan aiheuttamaa haittaa kalojen luonnolliselle lisääntymiselle kohteissa, joissa on vaelluskalojen lisääntymiselle soveltuvia alueita.

Istutusten aikataulu, istutuspaikat ja määrät:

Selkä- ja Saaristomeri sekä Suomenlahti, huhti–toukokuu:
• lohen vaelluspoikasia 69 000 kpl
• meritaimenen jokipoikasia 30 000 kpl ja vaelluspoikasia 20 000 kpl

Vuoksen vesistöalue, toukokuu:
• Saimaan järvilohen jokipoikasia 10 000 kpl ja vaelluspoikasia 72 000 kpl

Kymijoen vesistöalue, Rautalammin reitti, toukokuu:
• Rautalammin reitin järvitaimenen vaelluspoikasia 12 000 kpl

Perämeri, toukokuu:
• lohen vaelluspoikasia 38 000 kpl
• meritaimenen vaelluspoikasia 27 000 kpl

Poikaset on tuotettu sopimuskasvatuksella yksityisissä kalanviljelylaitoksissa. Kaikki poikaset on kasvatettu Luonnonvarakeskuksen tuottamasta mädistä. Eri kalalajien ja kalakantojen vuosittaiset istutusmäärät vaihtelevat hankintamitoitusten ja viljelymenestyksen mukaan. Istutettavien poikasten arvo on noin 340 000 euroa.

Tarkemmat istutusaikataulut ja istutusmäärät

Lähde: Luonnonvarakeskus 21.4.2015