Luonnonvarakeskuksen (Luke) Tervon kalanviljelylaitokselta on löydetty IHN-virusta. Viruksen esiintyminen todettiin ensimmäisen kerran Suomessa Pohjois-Pohjanmaalla Iissä sijaitsevasta merialueen kalanviljelylaitoksesta (Eviran tiedote 30.11.2017).

Viranomaiset selvittävät Tervon koko kalaliikennettä kahden viimeisen vuoden aikana. Tuona ajanjaksona Tervosta on toimitettu 79 kirjolohen kala- tai mätierää kotimaassa eri kohteisiin. Tervosta on toimitettu kalaeriä myös Iissä oleviin kalanviljelylaitoksiin. Tämän vuoksi IHN-viruksen siirtymistä tässä yhteydessä selvitetään.

Evira kartoittaaa ongelman laajuutta ja tiedottaa tapaukseen liittyvistä jatkotutkimuksista ja toimenpiteistä selvitysten edetessä. Luke on ollut yhteydessä keskeisimpiin asiakkaisiinsa asian johdosta.

Virushavainnon myötä Evira on perustanut koko Kymijoen vesistöalueen kattavan rajoitusvyöhykkeen sekä määrännyt vyöhykkeellä toimivat kalalaitokset elävien, virukselle alttiiden tai viruksen levittäjälajeiksi katsottavien kalalajien siirtokieltoon. Alueella ei toistaiseksi saa istuttaa virukselle alttiita lajeja. Alueella voi kuitenkin kalastaa normaalisti.

Tervon kalanviljelylaitoksessa on Luken valintajalostusohjelman kirjolohi- ja siikaemokalastot, joista tuotettua mätiä ja poikasia on toimitettu jo neljännesvuosisadan erityisesti kotimaisille asiakkaille.

IHN-viruksesta ei terveysvaaraa ihmiselle

IHN-virus voi tarttua lohikalojen lisäksi muihinkin kalalajeihin, esimerkiksi haukiin ja ankeriaisiin. Tauti leviää sairaiden kalojen, oireettomien kantajien ja ympäristön välityksellä.

Tautiin ei ole olemassa lääkettä eikä rokotetta. Ihmisiin IHN-virus ei tartu ja kalaa voi syödä normaalisti. Myöskään muille tasalämpöisille eläimille, kuten koirille ja kissoille IHN-virus tai siihen sairastuneen kalan syöminen eivät aiheuta terveysvaaraa.

Taudin esiintymisellä Suomessa voi olla vaikutuksia elävien kalojen ja niistä saatavien tuotteiden vientiin vastaanottajamaan ehdoista riippuen. IHN-virusta esiintyy Pohjois-Amerikassa, Aasiassa, useissa Euroopan maissa ja Venäjällä.

Lisätietoa viruksesta Eviran tiedotteissa:

– Tarttuvaa lohikalojen IHN-virusta löytyi Suomesta ensi kertaa (tiedote 30.11.2017)

– Uusia IHN-tapauksia kirjolohilaitoksilla (tiedote 11.12.2017)

Lähde: Luke 14.12.2017