johanna

Kuva: Luonnonvarakeskus

Valtioneuvosto on nimittänyt avoinna olleeseen Luonnonvarakeskuksen (Luke) pääjohtajan virkaan tekniikan tohtori Johanna Buchertin. Luken tutkimusylijohtajana tähän asti työskennelleen Buchertin viisivuotinen toimikausi pääjohtajana alkaa 10.9.2018. Viran edellinen haltija Mari Walls siirtyi elokuussa uuden Tampereen yliopiston rehtoriksi.

Buchert on työskennellyt Luken tutkimusylijohtajana elokuusta 2015 alkaen. Sitä ennen hän työskenteli pitkään useissa eri tehtävissä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:ssä. Ennen siirtymistään Lukeen Buchert toimi tutkimusjohtajana VTT:llä.

Kansalliset ja globaalit haasteet, kuten ilmastonmuutos, lisäävät tarvetta tutkia ja tuottaa ratkaisuja uusiutuvien luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Bio- ja kiertotalous ovat Suomelle mahdollisuus ja tämän tueksi tarvitaan tutkimuspohjaista tietoa, jonka tuottamisessa Lukella on keskeinen rooli.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvan Luken pääjohtaja vastaa tutkimuslaitoksen toiminnasta ja kilpailukyvystä, laitoksen kansainvälisen toiminnan vahvistamisesta ja toiminnan vaikuttavuudesta. Buchertin kansainvälisesti tunnustettu tutkimustausta ja monipuoliset yhteistyöverkostot antavat pääjohtajan tehtävään hyvät edellytykset. Lähivuosien tavoitteena on erityisesti vahvistaa Luken rahoituspohjaa ja osaamista niin, että tutkimuslaitoksen toiminta kehittyy ja toimintaedellytykset pysyvät jatkossakin hyvinä.

– Luke on avainasemassa siinä, että arvokkaat luonnonvaramme tuottavat entistä enemmän hyvinvointia, taloudellista kasvua ja luontoarvoja. Tämä edellyttää kansainvälisesti kilpailukykyistä tutkimusta ja tutkimukseen pohjautuvien ratkaisujen tuottamista. Luke tähtää jatkossakin vahvaan elinkeinoelämäyhteistyöhön, kansainvälisen ja kansallisen yhteistyöverkoston vahvistamiseen sekä tutkimustoiminnan vaikuttavuuden lisäämiseen, sanoo tuleva pääjohtaja Johanna Buchert.

Pääjohtajan virkaa haki määräaikaan 15.6.2018 mennessä 18 henkilöä.

Lähde: MMM tiedote 23.8.2018