Vuonna 2015 toimintansa aloittavan Luonnonvarakeskuksen perustamishankkeessa valmistaudutaan budjettirahoituksen leikkaukseen laatimalla talous- ja rakenneohjelma vuoteen 2017 asti. Se huomioi mahdollisuudet lisätulojen hankintaan sekä keinot kannattavuuden parantamiseksi ja säästöihin. Myös erilaisia vaihtoehtoja toimipaikkarakenteen tiivistämiseksi selvitetään. Yhdistyvät laitokset toimivat tällä hetkellä noin 40 toimipaikassa ja henkilöstöä on yhteensä noin 1 700.

Valtioneuvoston päätös (5.9.2013) valtion tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoituksen kokonaisuudistuksesta vähentää Luonnonvarakeskuksen budjettirahoitusta asteittain siten, että vuonna 2017 on käytettävissä 22,8 milj. euroa vähemmän rahaa kuin vuonna 2012. Vähennys on 24 prosenttia laitosten vuoden 2012 yhteenlasketusta budjettirahoituksesta. Lisäksi fuusioituminen aiheuttaa lisäkustannuksia ja tutkimuksen riittävän omarahoituksen turvaaminen edellyttää resurssin vapauttamista muualta. Kokonaisuudessaan sopeuttamistarpeeksi arvioidaan 8,5 milj. euroa vuoden 2015 loppuun mennessä ja 27,8 milj. euroa vuoden 2017 loppuun mennessä.

Samankaltainen rahoituksen rakennemuutos koskee kaikkia valtion tutkimuslaitoksia. Rahaa siirtyy uusiin rahoitusinstrumentteihin Suomen Akatemiaan ja valtioneuvoston kansliaan, joista sitä hakevat paitsi tutkimuslaitokset myös esimerkiksi yliopistot ja ammattikorkeakoulut.
Vuoden 2015 alussa toteutuva fuusio auttaa osaltaan sopeutumaan rahoitusrakenteen muutokseen ja kasvattaa vaikuttavuutta, mutta yhdistymisen tuomat synergiahyödyt toteutuvat kuitenkin vasta vuosien viipeellä.

Jotta Luonnonvarakeskuksen vaikuttavuus ja toimintaedellytykset turvataan, sopeuttamista ei tehdä vain henkilöstöä vähentämällä, vaan myös toimintatapoja ja rakenteita uudistamalla ja asiakasrahoitusta kasvattamalla. Tavoitteenamme on saada puolet menetystä kehysrahoituksesta takaisin hankkimalla lisätuloja uusista rahoitusinstrumenteista sekä perinteisistä rahoituslähteistä.

Toimipaikkarakenteen kehittäminen

Tulevaisuudessa Luonnonvarakeskuksella on toimipaikkoja nykyistä vähemmän, mutta jatkossakin Luonnonvarakeskuksen vahvuus on valtakunnallinen toimipaikkaverkosto. Pitkällä aikavälillä maakunnissa kehitettäviä toimipaikkoja vahvistetaan siirtämällä voimavaroja pääkaupunkiseudulta muualle Suomeen. MTT, Metla ja RKTL ovat viime vuosina toteuttaneet toimitilaratkaisujaan siten, että tutkijat ovat siirtyneet muun tutkijayhteisön yhteyteen, ja tätä linjausta jatketaan. Luonnonvarakeskus keskittää jatkossakin toimintaansa yliopistopaikkakunnille.

Talous- ja rakenneohjelman säästötavoitteesta (16,5 milj. euroa vuoteen 2017 mennessä) vähintään kolmannes on tarkoitus kattaa toimipaikkaverkostoa tiivistämällä ja toimitilojen käyttöä tehostamalla.

Talous- ja rakenneohjelmassa määritetään Luonnonvarakeskuksen strategiset toimipaikat, joiden infrastruktuuria kehitetään kansainväliset mitat täyttävinä tutkimusympäristöinä. Näitä ovat: pääkaupunkiseutu, Jokioinen, Joensuu, Oulu, Rovaniemi, Kuopio, Jyväskylä, Tampere, Turku ja mahdollisesti Kokkolan yliopistokeskus.

Seuraavien toimipaikkojen toiminnan siirtämistä osittain tai kokonaan muualle ehdotetaan selvitettäväksi:

  • MTT:n toimipaikat Laukaa ja Vihti. Hyvinkään toimipaikasta luopuminen (31.12.2013), Jokioisten toimitilajärjestelyt sekä Karilan toimipaikasta (Mikkeli) luopuminen (31.12.2013) on otettu huomioon taloustarkastelussa.
  • Metlan toimipaikat Salla, Kolari, Punkaharju, Kannus ja Parkano.
  • RKTL:n toimipaikat Vaasa, Rymättylä, Kuusamo ja Paltamo. Kotkan toimipisteestä luopuminen (31.12.2012), Muonion toimipaikasta luopuminen (30.9.2013) ja Evon toiminnasta luopuminen (31.12.2014) on otettu huomioon taloustarkastelussa.
  • Tiken osalta tavoitteena on tilastotuotannon sijoittaminen pääkaupunkiseudulla yhteen toimipisteeseen.
  • Yhteiset selvitettävät: kasvihuone- ja laboratoriotoimintojen uudelleen järjestely sekä Paljakan ympäristöpankin toiminnan järjestely yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa.
  • Mahdollisissa henkilöstöä koskevissa muutostilanteissa noudatetaan hyviä henkilöstöpoliittisia periaatteita ja VM:n ohjeita koskien valtionorganisaatioita muutostilanteissa.

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää tammikuussa 2014 maakuntien liitoille keskustelutilaisuuden Luonnonvarakeskuksen alueellisen toiminnan ja toimipaikkaverkoston kehittämisestä. Erityisesti ministeriötä kiinnostaa maakunnallisten toimijoiden mahdollisuudet ja halukkuus tarjota voimavaroja ja muuta tukea Luonnonvarakeskuksen tutkimus- ja asiantuntijatoiminnan järjestämiseksi alueilla.

Talous- ja rakenneohjelman valmistelu jatkuu maakuntien kuulemisen jälkeen Luonnonvarakeskuksen perustamishankkeessa ja sen on määrä valmistua maaliskuussa. Yksittäisiä toimipaikkoja koskevat päätökset tehdään myöhemmin. Toimenpiteitä on käsitelty 21.1.2014 Luonnonvarakeskuksen perustamishankkeen sisäisessä tiedotustilaisuudessa.

Lähde: Metla 21.1.2014