Luonnonvarakeskus istuttaa keväällä 2017 noin 128 000 meritaimenen ja lohen 1-vuotiasta poikasta sekä noin 326 000 lohen, meritaimenen, järvitaimenen ja järvilohen vaelluspoikasta.

Istutuksilla vahvistetaan ja elvytetään uhanalaisia kalakantoja. Näin kompensoidaan ihmistoiminnan aiheuttamaa haittaa kalojen luonnolliselle lisääntymiselle kohteissa, joissa on vaelluskalojen lisääntymiselle soveltuvia alueita. Kaikki lohen, meritaimenen ja järvitaimenen 2-vuotiaat poikaset on merkitty rasvaeväleikkauksella. Myös 1-vuotiaista kaikki meritaimenet ja osa lohista on rasvaeväleikattu. Rasvaevän leikkaaminen mahdollistaa valikoivan kalastuksen, kun luonnossa syntyneet tai säästettäväksi tarkoitetut kalat voidaan erottaa istutetuista. 

Istutusten aikataulu, istutuspaikat ja määrät:

Selkä- ja Saaristomeri sekä Suomenlahti, huhti-toukokuu:
• 50 000 kpl lohen jokipoikasta ja 107 000 vaelluspoikasta 
• 20 000 meritaimenen jokipoikasta ja 43 000 vaelluspoikasta

Vuoksen vesistöalue, toukokuu:
• 89 000 järvilohen vaelluspoikasta

Kymijoen vesistöalue, Rautalammin reitti, toukokuu:
• 10 000 järvitaimenen vaelluspoikasta

Perämeri, toukokuu:
• 20 000 lohen jokipoikasta ja 35 000 vaelluspoikasta 
• 38 000 meritaimenen jokipoikasta ja 42 000 vaelluspoikasta

Istutukset perustuvat maa- ja metsätalousministeriön kanssa solmittuun tulossopimukseen. Poikaset on tuotettu sopimuskasvatuksella yksityisissä kalanviljelylaitoksissa. Kaikki poikaset on kasvatettu Luonnonvarakeskuksen tuottamasta mädistä. Eri kalalajien ja kalakantojen vuosittaiset istutusmäärät vaihtelevat hankintamitoitusten ja viljelymenestyksen mukaan. Istutettavien poikasten arvo on noin 465 000 euroa.

Tarkemmat istutusaikataulut ja istutusmäärät:
https://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/kalaistutukset/luken-kalaistutukset-vuonna-2017/

Lähde: Luke 21.4.2017