Luonnonvarakeskus istuttaa keväällä 2018 noin 160 000 meritaimenen ja lohen 1-vuotiasta poikasta sekä noin 223 000 lohen, meritaimenen, järvitaimenen ja järvilohen vaelluspoikasta. Istutuksilla vahvistetaan ja elvytetään uhanalaisia kalakantoja. Näin kompensoidaan ihmistoiminnan aiheuttamaa haittaa kalojen luonnolliselle lisääntymiselle kohteissa, joissa on vaelluskalojen lisääntymiselle soveltuvia alueita.

Kaikki lohen, meritaimenen ja järvitaimenen 2-vuotiaat poikaset on merkitty rasvaeväleikkauksella. Myös 1-vuotiaista meritaimenista osa on rasvaeväleikattu. Rasvaevän leikkaaminen mahdollistaa valikoivan kalastuksen, kun luonnossa syntyneet tai säästettäväksi tarkoitetut kalat voidaan erottaa istutetuista.

Istutusten aikataulu, istutuspaikat ja määrät

Selkä- ja Saaristomeri sekä Suomenlahti, huhti – toukokuu:

  • 50 000 kpl lohen jokipoikasta ja 110 000 vaelluspoikasta
  • 21 000 meritaimenen jokipoikasta ja 30 000 vaelluspoikasta

Vuoksen vesistöalue, toukokuu:

  • 10 000 järvilohen vaelluspoikasta

Kymijoen vesistöalue, Rautalammin reitti, toukokuu:

  • 10 000 järvitaimenen vaelluspoikasta

Perämeri, toukokuu:

  • 47 000 lohen jokipoikasta ja 17 000 vaelluspoikasta
  • 42 000 meritaimenen jokipoikasta ja 46 000 vaelluspoikasta

Istutukset perustuvat maa- ja metsätalousministeriön kanssa solmittuun tulossopimukseen. Poikaset on tuotettu sopimuskasvatuksella yksityisissä kalanviljelylaitoksissa. Kaikki poikaset on kasvatettu Luonnonvarakeskuksen tuottamasta mädistä. Eri kalalajien ja kalakantojen vuosittaiset istutusmäärät vaihtelevat hankintamitoitusten ja viljelymenestyksen mukaan. Istutettavien poikasten arvo on noin 360 000 euroa.

Tarkempia tietoja vuoden 2018 kalaistutuksista

Lähde: Luke 2.5.2018