Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen ehdottaa, että valmisteilla olevan Luonnonvarakeskuksen johtajisto sijoittuu Helsingin Viikkiin. Päätoimipaikalle olisi Koskisen mukaan ollut useita ottajia. Päätöksessä korostui taloudellisuus ja hyvät yhteydet eri puolille maata.

Uusi Luonnonvarakeskus aloittaa vuoden 2015 alussa. Siinä yhdistyvät Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, Metsäntutkimuslaitos Metla sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL.

Luonnonvarakeskuksen johto-organisaation alaisuuteen tulee yli kolmellekymmenelle paikkakunnalle hajautettu organisaatio. Johtoon kuuluu enintään kaksikymmentä henkilöä, kun taas maakunnissa laitos on lähes parin tuhannen hengen työpaikka. Yhdistämisestä päätettiin tammikuussa.

Johtoportaan päivittäiseen työhön kuuluu tiivis yhteydenpito asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin, joista suurin osa pitää päämajaansa pääkaupunkiseudulla. Koskinen kirjoittaa Niskavuoren leipää -blogissaan, että johdon haasteisiin kuuluu laajentaa yhteistyöverkostoa ja rahoituspohjaa sekä hoitaa tutkimuslaitoksen kansainvälisiä suhteitakin.

– Näiden tehtävien kannalta käytännöllisin sijaintipaikka on pääkaupunki. Fuusiohanke on erinomainen tilaisuus parantaa luonnonvaratutkimuksen kykyä palvella yhteiskuntaa, ministeri linjaa.

Sijoittamista pohdittaessa vertailtiin pääkaupunkiseudun lisäksi kuutta paikkakuntaa: Joensuu, Jokioinen, Jyväskylä, Oulu, Rovaniemi ja Turku.

Jokioinen on suurin Luonnonvarakeskuksen toimipaikka ja sinne rakennetulle MTT:n maa- ja elintarviketalouden tutkimuskapasiteetille on jatkossa kasvava kysyntä, ministeri uskoo. Samoin arktinen tutkimus Rovaniemellä on ala, jonka merkitys on kasvussa. Turussa ja Jyväskylässä on potentiaalia yliopisto- ja korkeakouluyhteistyön vahvistamiseen.

Lähde: Ruokatieto 15.3.2013