Luonnonvarakeskukselle (Luke) on laadittu alueellisen toiminnan strategia 2015 – 2025. Strategian mukaan Lukella on tulevaisuudessa neljä päätoimipaikkaa ja noin kymmenen muuta strategisesti tärkeää toimipaikkaa. Päätoimipaikkoja ovat pääkaupunkiseutu, Jokioinen, Joensuu ja Oulu, joista on tarkoitus muodostaa kansainväliset mitat täyttäviä monitieteisiä tutkimusympäristöjä. Muita toimipaikkoja koskevat päätökset tehdään vuoden 2015 aikana Luken johdon valmistelun pohjalta. Toimipaikkaverkoston pitää tukea asiakaspalvelua sekä laitoksen strategisten päämäärien toteutumista.

Luken toimitilakustannuksia on supistettava 4,4 miljoonalla eurolla vuoden 2012 kustannustasosta vuoteen 2017 mennessä. Tämä ei onnistu pelkästään toimitilaverkostoa harventamalla, vaan säästöjä on saatava myös tehostamalla tilojen käyttöä kaikissa toimipaikoissa.

Alueellistamisen koordinaatioryhmä käsitteli tänään 27.3. Luken alueellisen toiminnan strategiaa. Koordinaatioryhmä puoltaa linjausta neljästä päätoimipaikasta. Muiden strategisesti tärkeiden toimipaikkojen osalta edellytettiin, että tarkennettu suunnitelma näistä tuodaan aikanaan koordinaatioryhmän käsittelyyn.

Valtion tutkimuslaitosten rakenteiden ja rahoituksen uudistus aiheuttaa Lukelle yhteensä 22,9 miljoonan euron sopeuttamistarpeen vuoden 2012 tasosta vuoteen 2017 mennessä. Sopeuttaminen tapahtuu tehostamalla ulkopuolisen täydentävän rahoituksen hankintaa, säästöillä sekä parantamalla kannattavuutta.

Lähde: MMM 27.3.2014