riskiraporttiTarkoituksena on luoda kalastajille yhteiset hyvän käytännön kriteerit. Mukana olevat kalastajat koulutetaan ja sitoutetaan toimintamalliin, jota monitoroidaan. Hyvän käytännön ohjeet perustuvat EU-lainsäädäntöön, 1.9.2011 voimaan tulleen kansallisen elintarvikelakiin ja vuoden lopulla voimaan tulleisiin kansallisiin asetuksiin. Tämän kevään aikana viimeistellään hyvän käytännön ohjeet, jotka saatetaan Eviran arvioitavaksi (kalan alkutuotanto, rannikkokalastus).

Halukkaille rannikkokalastajien järjestetään koulutusta hyvän käytännön ohjeista, laadukkaan kalan tuottamisesta ja elintarvikesäädösten mukaisesta toiminnasta. Tavoitteena on kalastajien sitouttaminen toimintamalliin ”Kotimainen luonnonkalan laadukas tuotanto”, jolla kalan laatua voidaan edelleen parantaa.

Toiminta alkaa asteittain 1.3.2012 alkaen. Enemmän tietoa toiminnasta asian edetessä.

Hyvän käytännön ohjeiden perusteena on MMM/ELO:n ja Lihateollisuuden tutkimuskeskuksen hankeraportti 9/2011 ja siinä olevat hyvän käytännön ohjeet.

Hanke on osittain Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoittama. EU investoi kestävään kalatalouteen. 

KATSO KALAN KÄSITTELYN RISKIT SISÄVESI- JA PIENIMUOTOISEN RANNIKKOKALASTUKSEN YHTEYDESSÄ – RAPORTTI >>