Luken ruoka- ja luonnonvaratilastojen e-vuosikirja ilmestyy nyt kolmatta kertaa. Verkossa ilmestyvässä julkaisussa on koottu yhteen keskeisimmät biotalouden tilastotiedot maataloudesta, metsäsektorilta sekä kala- ja riistataloudesta.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) e-vuosikirja sisältää tilastotietoja muun muassa maatalouden rakenteesta ja tuotannosta, metsätaloudesta ja puukaupasta sekä kalastuksesta, vesiviljelystä ja metsästyksestä. Julkaisussa on tietoja myös hinnoista ja kannattavuudesta sekä ulkomaankaupasta. Pisimmillään aikasarjoja on lähes sadan vuoden ajalta. Vuosikirjan loppuun on kerätty linkkejä myös alan kansainvälisiin tilastopalveluihin.

Tilastotietokanta täydentää vuosikirjan sisältöä

Vuosikirja on kiinteästi yhteydessä Luken stat.luke.fi -tilastoverkkopalvelun ajantasaiseen tilastotietokantaan, josta löytyy suorien linkkien kautta vuosikirjan kuvioiden taustalla oleva numerodata sekä myös kaikki muut Luken tilastotiedot.

Vuosikirja on maksutta kaikkien saatavilla alla olevasta linkistä. Julkaisu ilmestyy myös englanniksi keväällä 2018. E-vuosikirjasta voi halutessaan tilata maksullisena perinteisen painetun version Luken verkkokaupasta.

Poimintoja tilastoista

Vuonna 2016:

  • Lihantuotanto kasvoi ennätyslukemiin, 404 miljoonaan kiloon, johtuen pääosin broilerinlihan tuotannon kasvusta.
  • Kananmunista 63 prosenttia tuotettiin virikehäkeissä, 32 prosenttia lattia- ja ulkokanaloissa ja viisi prosenttia luomukanaloissa.
  • Pellon vuokrahintoja tilastoitiin ensimmäisen kerran vuonna 2016. Maatalous- ja puutarhayritykset maksoivat vuokratusta peltomaasta keskimäärin 223 euroa hehtaarilta.
  • Runkopuuta hakattiin vuonna 2016 ennätykselliset 70 miljoonaa kuutiometriä, josta metsäteollisuuden käyttöön 62 ja energiantuotantoon 8 miljoonaa kuutiometriä.
  • Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo oli 11,4 miljardia euroa vuonna 2016. Viennin arvo laski reaalisesti noin puoli prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
  • Vuonna 2016 metsäteollisuuden kotimaan investointien reaaliarvo kasvoi 45 prosentilla 925 miljoonaan euroon. Massa- ja paperiteollisuus edusti neljää viidesosaa koko toimialan investoinneista.
  • Suomessa kalastettiin ja kasvatettiin kalaa lähes 210 miljoonaa kiloa. Kalansaaliin ja kalankasvatuksen yhteenlaskettu arvo oli 200 miljoonaa euroa.
  • Kotimaisen kalan kulutus pysyi ennallaan – tuontikalan kulutus väheni.
  • Seitsemän prosenttia metsästäjistä oli naisia. Metsästäviä naisia oli eniten Lapissa.

Lähde: Luke 18.12.2017