Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkimusryhmä palasi 2.10.2023 syys-lokakuun vaihteessa Itämerelle suuntautuneelta tutkimusmatkalta, jonka aikana selvitettiin silakka- ja kilohailikantojen tilaa. Hyvä uutinen on havainto Selkämeren silakan heikon kunnon parantumisesta, myös suurimpien silakoiden kunto on selvästi kohentunut molemmilla tutkituilla merialueilla.

Kalastusyrittäjä Toni Nikaniemi (vas.), Pasi Ala-opas, Luke (kesk.) ja Roope Lehmonen, Luke (oik.) troolin nostossa. Kuva: Riku Helisevä / Luke.

Vuotuinen tutkimusmatka kohdistui Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaan pohjoisosissa Suomen talousvyöhykkeelle sekä koko Selkämerelle mukaan lukien myös Ruotsin talousvyöhyke.

Matkan aikana kaikuluodattiin noin 1670 merimailia ja tehtiin yhteensä 40 troolausta, joista 29 Selkämerellä, kuusi pääaltaan pohjoisosissa ja viisi Suomenlahdella. Noin puolet saaliista saatiin Selkämereltä. Matka tehtiin Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) tutkimusalus Arandalla.

Saalista saatiin ja käsiteltiin yhteensä 9,3 tonnia. Saaliin painosta 73 prosenttia oli silakkaa, 14 prosenttia kilohailia, yhdeksän prosenttia kolmipiikkiä ja prosentti korvameduusaa. Loput kolme prosenttia koostui muista lajeista. Kaikkiaan saaliissa esiintyi 17 eri lajia.

Katso seurantamatkan tulokset Luken sivuilta, linkissä https://www.luke.fi/fi/seurannat/kalatalouden-tiedonkeruu/selkameren-silakoiden-kunto-on-kohentunut-isoa-silakkaa-on-vahan-nuorta-silakkaa-runsaasti?fbclid=IwAR1FwvWpqy18v28ywihjizDVl98iQsC5U12iEHLAqgnFc_DasjVZVf0Oy3k

Vasemmalla otos vuoden 2021 syys-lokakuun vaihteen kookkaista silakoista, oikealla otos syksyn 2023 kookkaista näytesilakoista, molemmat koetroolaussaaliista. Kuvat: Jukka Pönni / Luke (vas.) ja Jari Raitaniemi / Luke (oik.).

Luke: 27.11.2023