Luonnonvarakeskus (Luke) on käynnistänyt kenttätyöt Porvoon ja Sipoon merialueella. Luke tekee yhteistyötä Porvoon–Sipoon kalastusalueen kanssa hankkeessa, jossa kehitetään erilaisten paikkatietoaineistojen käyttöä kalataloudellisessa aluesuunnittelussa. Työ on osa Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoittamaa, Luken koordinoimaa kalatalouden ympäristöohjelmaa.

Kenttätyöt alkoivat Porvoon–Sipoon kalastusalueella viime viikolla. Toukokuussa ja kesäkuun alkupuolella tutkijat keskittyvät hauen ja mateen lisääntymisalueiden kartoittamiseen. Hauki kutee toukokuussa rannoilla, joilla on runsaasti vesikasvillisuutta, tyypillisesti ruovikkoa. Made kutee jo aiemmin talvella ja hieman kauempana rannoista, mutta mateen poikaset siirtyvät pian kuoriuduttuaan matalille kasvillisuusrannoille, missä niille on ravintoa ja suojaa.

Hauen ja mateen poikasten esiintymistä kartoitetaankin vain niiden todennäköisimmiltä esiintymispaikoilta eli ruovikkorannoilta. Toukokuussa enintään 1–2 cm:n mittaiset poikaset elävät tiheän kasvillisuuden seassa, joten niiden havainnointia tehdään kahlaamalla matalassa rantavedessä ja poikaset pyydystetään käyttämällä apuna muun muassa pientä haavia. Kaikki poikaset vapautetaan laskennan jälkeen takaisin mereen.

Kalastusalue voi yhdessä kalatalousviranomaisten kanssa käyttää tietoa lisääntymisalueiden sijainnista esimerkiksi määräaikaisten kalastuskieltoalueiden rajaamisessa ja tärkeiden lisääntymisalueiden suojelussa. Hankkeessa kerätään ja kootaan alueelta myös muuta kalatalouteen liittyvää paikkatietoaineistoa, jonka hyödyllisyyttä esimerkiksi käyttö- ja hoitosuunnitelmien tekemisessä tarkastellaan yhdessä Porvoon–Sipoon kalastusalueen kanssa.

Keväällä 2017 käynnistynyt kalatalouden innovaatio-ohjelmiin kuuluva kalatalouden ympäristöohjelma sai rahoitusta vähintään kolmeksi vuodeksi. Kevään 2017 aikana ohjelmassa kartoitettiin kuhan lisääntymisalueita, ja ensimmäiset tulokset valmistuvat syksyllä 2018. Töitä suunnitellaan yhdessä Porvoon–Sipoon kalastusalueen kanssa.

Lähde: Luke 16.5.2018