image1

MMM:n tiedote 14.7.2015: Maa- ja metsätalousministeriö ryhtyy valmistelemaan merialueen ammattikalastuksen toimijakohtaisten kiintiöiden käyttöönottoa osana laajaa EU:n yhteisen kalastuspolitiikan kansallista toimeenpanoa koskevaa hallituksen esitystä. Uudistuksen tavoitteena on parantaa ammattikalastuksen kannattavuutta. Esimerkiksi Ruotsissa ja Virossa vastaavien järjestelmien käyttöönotto on johtanut alan kannattavuuden merkittävään paranemiseen.

Lopultakin voisi sanoa. Oli aikakin, että ministeriö ilmoittaa selkeästi kantansa asiaan ja pitkä vatvominen loppuu koska silläkin on ollut omat vaikutuksensa. Ministeri Hemilän kaudella 90-luvun puolivälissä asia oli jo esillä, mutta silloin ei edetty sen pidemmälle. Pelagisessa kalastuksessa asiasta on keskusteltu ainakin kymmenen vuoden aikana kun naapurimaissa on selvitetty, kokeiltu ja lopulta siirrytty toimijakohtaisiin kiintiöihin. Elinkeinon sisälläkin järjestelmästä on monta mieltä vaikka tuore kysely osoittaa selkeän enemmistön olevan toimijakohtaisten kiintiöiden kannalla.

Mutta matka on vielä pitkä. Asia on monitahoinen ja monimutkainen, ja järjestelmä vaatii huolellisesti valmistellun lain taakseen. Sopii toivoa, että ministeriöllä on riittävästi resursseja valmisteluun. Ja vielä tärkeämpää: Järjestelmän on ehdoiltaan oltava sellainen, että se luo kannattavan ja kehittyvän elinkeinon, eikä se lisää elinkeinon kustannuksia ja kalatalouden byrokratiaa. Muutoin asian voi jättää sikseen.