Kuluneena kesänä lohia nousi kudulle Tornionjokeen noin 53600 ja Simojokeen noin 3 100. RKTL:n kaikuluotausseurantojen mukaan tämä on reilut 10 prosenttia vähemmän kuin kesällä 2012 havaitut ennätysmäiset lohimäärät. Vuosina 2012 ja 2013 lohta nousi kudulle kahdesta kolmeen kertaa enemmän kuin vuosina 2008 – 2011. Lohimäärien kasvu selittyy lähinnä lohen luontaisen eloonjäännin parantumisella ja kalastuksen vähenemisellä Itämeressä.

Lohet nousivat jokiin pääpiirteissään samaan aikaan kuin edellisvuonna. Alkukesällä päivittäin havaitut kalamäärät olivat suhteellisen vähäisiä, kunnes juhannusviikolla lohimäärät kasvoivat nopeasti. Vaelluksen huippu kesti 2-3 seuraavaa viikkoa. Yhden merivuoden ikäisten pikkulohien (ns. kossit) vaellushuippu ajoittuu Tornionjoen luotauspaikalla heinäkuun lopulle, kun taas Simojoella pikkulohia nousee vaihtelevammin koko loppukesän ajan.

Kaikuluotausseurannan tulokset ovat yhdenmukaisia Kansainvälisen Merentutkimusneuvoston (ICES) viime kevään kanta-arvioinnin kanssa, jossa nousulohimäärien ennakoitiin hiukan vähenevän vuodesta 2012 vuoteen 2013. Lohimäärien pysyvä runsastuminen olisi tarpeen Tornion- ja Simojoen lohikantojen turvaamiseksi. Tornionjoen lohikanta on Itämeren suurin, ja lohimäärät ovat esimerkiksi Itämeren toiseksi suurimmassa Kalix-joen lohikannassa noin puolet Tornionjoen lohimääristä. Simojoella lohikannan tila on ollut hieman heikompi kuin Tornionjoella.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos seuraa lohien määrää ja vaelluksen ajoittumista kaikuluotaimilla Tornionjoella napapiirin tuntumassa Kattilakoskella ja Simojoella muutama kilometri jokisuulta ylävirtaan. Kaikuluotain tuottaa vedenalaista videokuvaa, ja kalat lasketaan luotaimen näytöltä. Nykymuotoinen nousukalaseuranta aloitettiin Tornionjoella vuonna 2009 ja Simojoella vuonna 2008. Alustavia luotaustuloksia päivitetään kesäisin mahdollisimman ajantasaisesti RKTL:n verkkosivuille ja sieltä on myös luettavissa kunkin vuoden yksityiskohtaisempia tuloksia:

http://www.rktl.fi/kala/kalavarat/tornionjoen_lohi_meritaimen/tornionjoen_nousulohien_kaikuluotaus/

http://www.rktl.fi/kala/kalavarat/simojoen_lohi/simojoen_nousulohien_kaikuluotaus/

image001

Nousukalamäärien kertymät Tornionjoen Kattilakoskella vuosina 2009-2013.

image002

 

Nousukalamäärien kertymät Simojoella vuosina 2008-2013.

Lähde: RKTL 11.12.2013