Vaikka kesän 2018 lohivaellus alkoi vilkkaasti, Tornion- ja Simonjokeen on noussut lohia kudulle selvästi vähemmän kuin vuosina 2014−2016, mikä saattaa heikentää tulevaa poikastuotantoa. Nykyiset lohimäärät ovat silti runsaampia kuin 1980-luvulta aina 2010-luvun alkuun asti.

Tornion- ja Simojoella lohimäärät vaatimattomia vilkkaan alun jälkeen

Kutuvaelluksen alku oli Tornionjoella ja Simojoella lupaava. Suuria lohia oli ajankohtaan nähden runsaasti sekä nousukalaseurannoissa että meri- ja jokisaaliissa. Eniten lohia havaittiin juhannuksen tienoilla kuten tavallisestikin. Vaellushuipun aikoihin lohia ei kuitenkaan ollut yhtä paljon kuin muina vuosina. 10. heinäkuuta mennessä nousulohia on havaittu Tornionjoella 27 200 ja Simojoella 1700 yksilöä.

− Mikäli lohennousu ei jatku loppukesällä tavanomaista kiivaampana, kutulohien määrissä jäädään Tornion- ja Simojoella selvästi riittävän poikastuotannon turvaavan tavoitetason alapuolelle, kertoo erikoistutkija Atso Romakkaniemi Luonnonvarakeskuksesta.

− Myös viime vuonna kutulohimäärät olivat liian alhaisia tavoitetasoon verrattuna, Romakkaniemi jatkaa.

Tornionjoella lohimäärä on jokseenkin sama kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2017. Simojoella lohimäärät ovat viime vuotta runsaampia.

Ruotsi sulki lohenkalastuksen Perämerellä kesäkuun lopussa

Pohjanlahdella Suomen ja Ruotsin rannikoilla ammattikalastajat saivat hyviä lohisaaliita kesäkuun puolivälistä lähtien. Lohikiintiö täyttyi nopeasti Ruotsissa Perämerellä ja lohenkalastus suljettiin siellä jo 30. kesäkuuta.

− Suomessa lohikiintiö on jaettu kalastajakohtaiseksi ja ammattikalastajat voivat asetettujen pyydysmäärä- ja aikarajoitusten puitteissa itse päättää kalastusajankohdastaan. Kiintiöseurannan mukaan Pohjanlahden kiintiöstä on kalastettu heinäkuun 11. päivään mennessä noin 78 % eli 20 400 lohta, kertoo Luonnonvarakeskuksen tutkija Tapani Pakarinen.

Luonnonvarakeskus arvioi luonnonlohikannat vuosittain

Lohi kutee noin 40 Itämereen laskevassa joessa. Kaikkien jokien yhteenlaskettu poikastuotanto on nykyisin yli kolme miljoonaa merivaelluksensa aloittavaa lohenpoikasta vuodessa. Tornionjoki on ylivoimaisesti suurin lohentuottaja. Vähintään kolmannes kaikista Itämeren lohista on peräisin Tornionjoelta.

Luke arvioi vuosittain luonnonlohikantojen tilan yhdessä muiden Itämeren alueella lohikantojen tilaa seuraavien tahojen kanssa. Keväisin valmistuvan arvion pohjalta annetaan suosituksia Itämeren lohenkalastuksen säätelylle ja lohikantojen hoidolle.

Seuraa lohennousua 24/7 verkossa

Nousulohimäärien kehitystä voi seurata verkossa (www.luke.fi/nousulohet) elokuun loppuun saakka, jolloin nousukalaseuranta päättyy. Luke julkaisee uusia tietoja lohimäärien kehityksestä lähes päivittäin.

Lähde: Luke 12.7.2018