Tässä julkaisussa esitetään vuosien 2011 ja 2012 seurantatulokset Tornionjoen lohi- ja meritaimenkantojen tilasta. Käytetyt seurantamenetelmät ovat jokipoikasten sähkökalastus, vaelluspoikasten rysäpyynti, nousulohien kaikuluotaus, saaliskalojen ikä-, koko- ja sukupuolirakenteen analysointi näytteiden avulla, saalistilastointi, kalastuskysely ja kalamerkinnät.

Vuonna 2011 lohen kesänvanhojen poikasten keskimääräinen tiheys vesistön Suomen-puoleisessa pääuomassa oli 21,5 yksilöä aarilla (100 m2) ja lohen vanhempien poikasten tiheys 20,4 yksilöäaarilla. Vuonna 2012 kesävanhojen keskimääräinen tiheys oli 20,5 ja vanhempien 14,8 yksilöä aarilla. Molempien vuosien poikastiheydet ovat yli puolitoistakertaisia 2000-luvun keskimääräisiin tiheyksiin nähden. Poro- ja Lätäsenon sähkökalastuksissa lohien jokipoikasia löytyi aiempaa enemmän ja poikasia löydettiin myös alueilta, joissa niitä ei aikaisemmin ole havaittu.

Sähkökalastusten ja vaelluspoikaspyynnin perusteella arvioituna lohen luonnonpoikasia lähti vuonna 2011 merelle 1,54 miljoonaa yksilöä. Vuoden 2012 vaelluspoikaspyynti epäonnistui eikä rysäpyynnin perusteella saatu luotettavaa arviota poikasmäärästä.

Tornionjoen Kattilakoskella jatkettiin vuonna 2009 alkanutta jokeen nousevien lohien seurantaa DIDSON-luotaimilla. Kesällä 2011 luotausalueen ohitti yhteensä 23100 lohta. Vuonna 2012 nousijamäärät kasvoivat merkittävästi ja luotaimilla havaittu 61 500 lohta on seurantahistorian ennätys.

Vuoden 2011 Tornionjoen lohisaalis oli yhteensä 43 500 kg.Lohisaalis kasvoi ennätyslukemiin vuonna 2012, jolloin joesta saatiin yhteensä 122 000 kg lohta, mikä vastaa yli 15 000 lohiyksilöä. Vuonna 2011 Tornion-Muonionjoen-Könkämäenon yhteisluvan lunasti 6 570 kalastajaa. Vuonna 2012 kalastajamäärä kasvoi huomattavasti ja luvan lunastaneita kalastajia oli 8 260. Vuonna 2011 tiedusteltiin yhteislupaan kuulumattomien alueiden lohisaaliita ja muita kalastustietoja. Tiedustelun perusteella yhteisluvan ulkopuolinen lohisaalis oli noin 640 kg ja suurin osa siitä saatiin Lätäsenosta.

Koko julkaisu (pdf)

 

Lähde: RKTL 2/2013