Lohien vapauttaminen ponttonirysistä edellyttää koentapussin käyttöä

EU:n yhteisen kalastuspolitiikan mukaan kaupallisen kalastuksen koko saalis on otettava kalastusalukselle ja purettava maihin. Komissio on antanut 22.6.2021 takautuvasti vuoden 2021 alusta alkaen voimassa olevan asetuksen, joka kuitenkin mahdollistaa lohien vapauttamisen rysäkalastuksessa vuosina 2021–2023.

Komission uusi asetus sisältää muutoksia aiempaan käytäntöön. Perinteisistä rysistä lohta saa vapauttaa kuten aikaisemminkin, mutta vapautettaessa lohia ponttonirysistä edellytetään solmuttomasta hapaasta tehdyn koentapussin käyttöä. Tällä tavoitellaan lohien parempaa kuntoa ja eloonjäämistä. Purkamisvelvoitteeseen liittyvän pysyvän poikkeuksen perusteella hylkeen tai merimetson vahingoittamat lohet voidaan aina vapauttaa takaisin mereen. Vapautettujen lohien määrä voi olla enintään kahdeksan prosenttia jäsenvaltion kalastuskiintiöstä.

Ilmoita vapauttamasi lohet saalisilmoituslomakkeella

Suomi on lohenkalastuksessa pyrkinyt minimoimaan lohien vapauttamisen kalojen tarpeettoman käsittelyn ja vahingoittumisen välttämiseksi. Käytännössä Suomessa vapautetaan vain vähän lohia. Kyse on yleensä alamittaisista sekä hylkeen tai merimetson vahingoittamista lohista. Lisäksi lohia vapautetaan toimijakohtaisten kiintiöiden tai niiden osuuksien täytyttyä.

Lohien vapauttamismahdollisuuden varmistamiseksi myös vuoden 2023 jälkeen tarvitaan tietoa todellisista lohen vapauttamismääristä. Tämän takia kaupallisia kalastajia pyydetään huomioimaan, että vapautetut lohet tulee ilmoittaa alle 10 m rannikkoalusten purkamisilmoituksessa vahingoittuneen tai muusta syystä hylätyn saalisosuuden tiedot -kohdassa tai kalastuspäiväkirjassa poisheitettyä saalismäärää koskevassa kohdassa.

Lisätietoja:

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Niklas Ulenius 0295 023 070
Petri Savola 0295 021 460

Lähde: V-S ELY-keskus 2.7.2021