Hallitus on 12.5 antanut kaksi lohenkalastusta koskevaa asetusta, joilla huomioidaan tänä vuonna voimaan tulleen kalastuslain määritelmä kaupallisista kalastajista. Kaupallisen kalastajan määritelmä eroaa olennaisesti vanhan kalastuslain ammattikalastajaa koskevasta määritelmästä, minkä vuoksi asetuksia oli muutettava.

Muutoksissa on pyritty säilyttämään lohenkalastusta koskevat määräykset ennallaan Pohjanlahdella ja Simojoessa. Tavoitteena on varmistaa, että luonnonlohet voisivat vaeltaa Pohjanlahdella oleviin kutujokiinsa.

Uuden kalastuslain mukaiset ryhmään 1 rekisteröityneet kaupalliset kalastajat eli päätoimiset kalastajat rinnastetaan jatkossa aiempiin 1 ja 2 luokan ammattikalastajiin. Heillä on siten oikeus aikaistettuun lohenkalastukseen kahdella isorysällä seitsemän vuorokauden ajan ennen Pohjanlahdella noudatettavan lohenkalastuksen yleisrajoituksen päättymistä. Ryhmään 2 rekisteröityneet kaupalliset kalastajat voivat aloittaa lohenkalastuksen yleisrajoitusten jälkeen. Molempien ryhmien pyydysmääriä on rajoitettu lohenkalastuskaudella.

Lohenkalastuksen yleisrajoitus on annettu Pohjanlahden neljälle vyöhykkeelle kuten aikaisempina vuosina:

1.           Kalastuskielto kestää kesäkuun 16 päivään leveyspiirien 60°45`N ja 62°30`N välisellä merialueella (suurin piirtein Uudenkaupungin ja Kaskisten välinen merialue), 1 ryhmän kaupallisten kalastajien lohenkalastus alkaa kesäkuun 10 päivä,

2.           Kalastuskielto kestää kesäkuun 21 päivään leveyspiirien 62°30`N ja 64°00`N välisellä merialueella (suurin piirtein Kaskisten ja Lohtajan välinen merialue), 1 ryhmän kaupallisten kalastajien lohenkalastus alkaa kesäkuun 15 päivä

3.           Kalastuskielto kestää kesäkuun 26 päivään leveyspiirien 64°00`N ja 65°30`N välisellä merialueella (suurin piirtein Lohtajan ja Kuivaniemen välinen merialue), 1 ryhmän kaupallisten kalastajien lohenkalastus alkaa kesäkuun 20 päivä, ja

4.           Kalastuskielto kestää heinäkuun 1 päivään leveyspiirien 65°30`N pohjoispuolella (suurin piirtein Kuivaniemen pohjoispuolinen merialue), 1 ryhmän kaupallisten kalastajien lohenkalastus alkaa kesäkuun 25 päivä.

Entiset terminaalikalastusalueet ja Simojoen edustan tiukempi rajoitusalue sekä Simojoessa noudatettava verkkokalastuskielto pysyvät ennallaan.

Asetukset on tarkoitettu olemaan voimassa erityisesti kalastuskaudella 2016. Vuodesta 2017 alkaen sovellettavat säännökset lohenkalastuksesta on tarkoitus valmistella lohi- ja meristrategian linjausten mukaisesti syksyllä 2016.

Lähde: MMM tiedote 12.5.2016