Vuonna 2013 lohen kesänvanhojen poikasten keskimääräinen tiheys vesistön Suomenpuoleisessa pääuomassa oli 22,1 yksilöä aarilla (100 m2) ja lohen vanhempien poikasten tiheys 14,4 yksilöä aarilla. Vuonna 2012 moninkertaistunut kutulohimäärä ei kasvattanut odotetulla tavalla kesänvanhojen poikasten tiheyttä, mutta tiheys oli kuitenkin toiseksi suurin vuodesta 1986 alkaneen seurantahistorian aikana.

Vuoden 2013 vaelluspoikaspyynti jouduttiin keskeyttämään kovimman tulvan ajaksi ja siten pelkän rysäpyynnin perusteella ei saatu luotettavaa arviota poikasmäärästä. Sähkökalastusten ja vaelluspoikaspyynnin tuloksien perusteella arvioituna lohen luonnonpoikasia lähti vuonna 2013 merelle 1,5 miljoonaa yksilöä.

Tornionjoen Kattilakoskella jatkettiin vuonna 2009 alkanutta jokeen nousevien lohien seurantaa DIDSON-luotaimilla. Kesällä 2013 luotausalueen ohitti yhteensä 53 600 lohta. Nousulohimäärä pieneni 13 % edellisvuoden ennätyslukemasta. Lohennousu oli kiivaimmillaan kesä-heinäkuun vaihteessa.

Vuoden 2013 Tornionjoen lohisaalis oli yhteensä 72,3 tonnia. Lohisaalis pieneni edellisvuoden ennätyssaaliista (122 tonnia). Vuodesta 1982 tehtyjen seurantojen keskisaaliiseen (28 tonnia) verrattuna lohta saatiin kuitenkin yli kaksinkertainen määrä. Vuonna 2013 Tornion-Muonionjoen-Könkämäenon yhteisluvan lunasti 9 170 kalastajaa. Kalastajamäärä kasvoi edelleen ja oli selvästi 2000-luvun keskiarvoa (6 100 kalastajaa) suurempi. Tornionjoen vesistön merivaelteiset taimenkannat ovat äärimmäisen uhanalaisia. Tärkeimmillä lisääntymisalueilla keskijuoksun sivujoissa poikastiheydet olivat edelleen erittäin pieniä. Taimen rauhoitettiin Tornionjoen kalastusalueella vuodesta 2013 alkaen. Suomalaisille vapakalastajille tehdyn tiedustelun perusteella kalastajat vapauttivat kalastuskaudella 2013 arviolta yli 3 000 taimenta.

Koko julkaisu (pdf)

Lähde: RKTL