Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos aloitti luonnonlohikantojen kudulle nousun seurannat toukokuun lopulla. Tähän mennessä kutujokiin on ehtinyt nousta suuria ja vanhoja emolohia. Päivittäiset nousulohimäärät ovat runsastuneet nopeasti ja lohia on toistaiseksi havaittu yhtä paljon kuin 3-4 vuotta sitten. Lähiviikkojen aikana tullaan näkemään kutuvaelluksen kokonaismäärä.

Lohien määrää ja vaelluksen ajoittumista seurataan kaikuluotaimilla Tornionjoessa napapiirin tuntumassa Kattilakoskella ja Simojoella. Kaikuluotain tuottaa vedenalaista videokuvaa, joten kalat voidaan laskea luotaimen näytöltä. Kuluvana kesänä luotauspaikan on toistaiseksi ohittanut Tornionjoella 7 088 lohta ja Simojoella 557 lohta. Lohennousun kokonaismäärää ei pystytä vielä tähänastisten havaintojen pohjalta arvioimaan. Seuraavina 2-3 viikkona jokiin nousee lähinnä keskikokoisia lohia, jotka yleensä muodostavat kutunousun huipun.

Kansainvälisen Merentutkimusneuvoston (ICES) kanta-arvioinnin mukaan tämän vuoden kutuvaelluksessa Tornion- ja Simojokiin olisi odotettavissa kasvua. Viime talvena avomerikalastus väheni ja talvi oli lämmin. Nämä ennakoivat aiempaa runsaampaa kutuvaellusta. Viimeksi lohia nousi kudulle keskimääräistä runsaammin 3-4 vuotta sitten.

Viime vuonna luotauspaikan ohitti Tornionjoella 23 100 lohta ja Simojoella 1 150 lohta. Samana vuonna lohisaalista tilastoitiin Tornionjoesta 5 200 ja Simojoesta alle sata lohta. Nykymuotoinen nousukalaseuranta aloitettiin Tornionjoella vuonna 2009 ja Simojoella vuonna 2008.

Alustavia Tornionjoen ja Simojoen luotaustuloksia päivitetään mahdollisimman ajantasaisesti RKTL:n verkkosivuille.

taulukko11

Nousukalamäärien kertymät elokuun loppuun saakka Tornionjoella vuosina 2009-2012. Vuoden 2012 kertymä on päivitetty 18.6. asti.

taulukko2

Nousukalamäärien kertymät elokuun loppuun saakka Simojoella vuosina 2008-2012. Vuoden 2012 kertymä on päivitetty 19.6. asti.

Lähde: RKTL 20.6.2012