Luonnonvarakeskus (Luke) laskee kaikuluotaimilla kudulle nousevien lohia kahdessa Itämeren luonnonlohijoessa. Viime vuonna kudulle nousi ennätysmäärä lohia. Tämän vuoden nousumääriä voi seurata verkossa elokuun loppuun saakka, jolloin kutuvaellus päättyy.

Luke seuraa lohennousun runsautta ja ajoittumista kaikuluotaimilla, jotka sijaitsevat Tornionjoessa napapiirin tuntumassa Kattilakoskella ja Simojoella Simon keskustaajaman kupeessa. Tuoreita tietoja lohimäärien kehityksestä julkaistaan lähes päivittäin verkossa.

Nousulohimäärien seurantasivuilla on vierailtu aiempina vuosina ahkerasti. Viime kesänä Tornionjoen lohimäärien seuranta keräsi verkkosivulle noin 330 000 käyntiä.

Lohennousun seuranta nykymuodossaan alkoi Simojoella vuonna 2008 ja Tornionjoella vuonna 2009. Itämeren luonnonlohikannat ovat vahvistumassa, mikä näkyy myös kaikuluotauksissa: ensimmäisinä seurantakesinä Tornionjoella havaittiin 20 000–30 000 nousulohta, mutta viime kesänä peräti 100 000 lohta. Näin suurta nousulohimäärää ei ole rekisteröity missään muussa Atlantin lohen kutujoessa kahteen vuosikymmeneen. Simojoella lohimäärät ovat vastaavasti kasvaneet noin tuhannesta lohesta viime vuoden lähes 4000 loheen.

Lohennousun huippu ajoittuu vuosittain juhannuksen ja heinäkuun alun tienoille. Viime kesänä Tornionjoen seurantapaikan ohitti kiivaimman vaelluksen päivänä noin 10 000 lohta. Alkukesästä jokiin nousevat suuret ja vanhat lohet, kun taas heinäkuun lopulla ja elokuussa lähes kaikki nousulohet ovat pieniä ja nuoria yksilöitä.

Seurannassa käytettävä kaikuluotain on kehitetty tutkimuskäyttöön, ja se tuottaa vedenalaista videokuvaa, josta kalat lasketaan. Näitä ja muita lohikannoista kerättyjä tietoja käytetään lohikantojen hoidon ja kalastuksen säätelyn perustana. Seurantoja rahoittaa kalatalouden EU-tiedonkeruuohjelma.

Nousulohien seuranta Tornion- ja Simojoella 2015

Lohiseurannoista on ajankohtaista tietoa myös Luken Facebook-sivulla

 

lohiseuranta2015

Viime kesänä Tornionjoella havaitut päivittäiset nousulohimäärät, yhteensä noin 100 000 lohta.

Lähde: Luke 22.5.2015