Maa- ja metsätalousministeriö on 13.8.2013 antanut asetuksen, joka sallii lohenkalastuksen ICES:n osa-alueilla 22-31. Lohenkalastuksen keskeyttämisestä 22.7 annettu asetus (566/2013) kumotaan.

Asetus astuu voimaan 14.8.

 

Lisätietoja:                 

Liiton toimisto

0400-720690

 sakl@sakl.fi