Maa- ja metsätalousministeriö on 1.8.2013 antanut asetuksen, joka sallii lohenkalastuksen ICES:n osa-alueilla 22-31 uudelleen ajalla 5.-9.8.2013 (maanantaista perjantaihin).

Asetus astuu voimaan 5.8.

 

Lisätietoja:                 

Liiton toimisto

0400-720690

 sakl@sakl.fi