Maa- ja metsätalousministeriö avaa tänään (1.8) tehdyllä päätöksellään uudelleen lohenkalastuksen Pohjanlahdella 5.–9.8. välisenä aikana.

Maa- ja metsätalousministeriö keskeytti päätöksellään 22.7 lohenkalastuksen ennenaikaisesti ICES:n osa-alueilla 22-31 jo 25.7 alkaen. Elinkeinon kantana oli, että päätös oli hätävarjelun liioittelua, joka ei perustunut huolelliseen analyysin ja ammattilaisten arvioon vaan oli lähinnä poliittinen. Kielto kohdistui erityisesti Perämerelle, mutta vaikutti myös muiden merialueiden kalastajiin.

–       Kalastuksen salliminen uudelleen on täysin perusteltu toimi, mutta vahinko on jo tapahtunut, SAKL:n puheenjohtaja Olavi Sahlstén toteaa. Hätäilty päätös on aiheuttanut suoria tulonmenetyksiä.

–       Ministeriön kieltopäätös herätti myös useita periaatteellisia kysymyksiä, liitosta todetaan. Suomalainen ammattikalastaja ei voi luottaa EU-tasolla päätettyihin saaliskiintiöihin, eikä se anna minkäänlaista turvaa elinkeinon harjoittamiselle, jos toimitaan kuten ministeriö on tehnyt. Suomalainen ammattikalastaja on suojaton kun tehdään hänen elinkeinoa koskevia päätöksiä. Kieltopäätös rapauttaa uskoa saalisseurantajärjestelmään kokonaisuudessaan, sekä nopeaan saaliiden ilmoittamiseen, saaliiden tallentamiseen viranomaistasolla että sen perusteella tehtäviin päätöksiin. Liitto tulee harkitsemaan mahdollisia jatkotoimia.

Kiintiöt asetetaan vuosittain EU:n neuvoston asetuksilla, joita EU:n jäsenvaltioiden tulee noudattaa. Suomelle sallittu lohenkalastuskiintiö Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella on tänä vuonna yhteensä 35 103 lohta. Elinkeinokalatalouden saalisrekisteriin oli 30.7. mennessä tallennettu noin 27 000 pyydettyä lohta, joka on noin 77 prosenttia sallitusta kiintiöstä. Suomelle sallittua kalastuskiintiötä on vielä jäljellä yli 7 000 lohta. EU:n asetuksen mukaisesti kalastus sallitaan, jotta EU:n Suomelle sallima kalastuskiintiö hyödynnetään mahdollisimman hyvin.

Lähde: SAKL ja MMM-tiedote 1.8.2013