Maa- ja metsätalousministeriö on 21.7.2015 antanut asetuksen, joka keskeyttää lohenkalastuksen ICES:n osa-alueilla 22-31 (pääallas ja Pohjanlahti).

Lohenkalastus ICES:n osa-alueilla 22-31 on kielletty heinäkuun 24 päivästä 2015.

Kalastusalusten ennen kiellon voimaantuloa pyytämien lohisaaliiden aluksella pitäminen, jälleenlaivaus, uudelleensijoitus, kuljetus ja aluksesta purkaminen on sallittua 23 päivään heinäkuuta 2015.

Asetus astuu voimaan 22.7.2015.

Lisätietoja:

Liiton toimisto

0400-720690 sakl@sakl.fi