Maa- ja metsätalousministeriö kieltää lohen kaupallisen kalastuksen Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden lohikiintiöstä (ICES osa-alueet 22–31), koska lohen kalastuskiintiö on täyttymässä. Kieltoalue kattaa muun muassa Perämeren, Selkämeren, Saaristomeren ja Ahvenanmeren. Suomenlahdella lohenkalastus voi jatkua.

EU:n asettama lohen kalastuskiintiö Suomelle Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden alueella on tänä vuonna 28 787 lohta. Elinkeinokalatalouden saalisrekisteriin oli 21. heinäkuuta mennessä tallennettu noin 26 500 pyydettyä lohta, mikä on noin 92 prosenttia sallitusta kiintiöstä

Asetuksessa säädetään kaupallisen lohenkalastuksen kiellosta sekä lohisaaliiden aluksella pitämisen, jälleenlaivauksen, uudelleen sijoituksen, kuljetuksen ja aluksesta purkamisen kiellosta 24. heinäkuuta vuorokauden vaihtuessa. Lohenkalastus sekä lohisaaliiden aluksella pitäminen ja purkaminen kielletään samana päivänä, koska kalastusmatkat pyydyksiin ovat lyhyitä.

Kalastajat ilmoittavat lohisaalistiedot ELY-keskuksiin 48 tunnin kuluessa saaliin purkamisesta. Lohenkalastajien saalisilmoituksia ja kalakauppiaiden erikseen tekemiä ostoilmoituksia verrataan ristiin ELY-keskuksissa, jolloin saadaan jälkikäteen selville tarkka saalismäärä. Koska saalismäärän seuraaminen ei ole täysin reaaliaikaista, oikea lohenkalastuksen keskeytyshetki joudutaan arvioimaan. Ministeriön arvion mukaan tämän vuoden Itämeren pääaltaan ja Pohjanlahden kiintiö on nyt täyttymässä.

Lähde: MMM 21.7.2015