Länsi-Suomen merivartiosto valvoo lohenkalastusta yhdessä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa Saaristomeren, Selkämeren ja Perämeren alueella. Rajavartiolaitoksen osalta valvontaan osallistuvat Nauvon, Porin, Vallgrundin ja Virpiniemen merivartioyksiköt, vartiolaivat sekä vartiolentolaivue.

Valvonta kohdistetaan ensisijaisesti kaupalliseen kalastukseen, mutta myös vapaa-ajan kalastusta valvotaan sitä tavattaessa. 

Painopisteenä ovat lohenkalastuksen yleiskiellon noudattaminen (ajoverkot), isorysien pyyntiin asettamisajankohdat, valikointikielto, rasvaevällisen meritaimenen täysrauhoitus ja rasvaevättömän meritaimenen osuus sivusaaliista sekä kaupallisten kalastajien lohien merkitsemismääräysten noudattaminen. Myös pyyntimitat, pyydysten lainmukainen merkintä ja kalastusluvat ovat tarkastusten kohteena.

Lähde: Raja-tiedote 20.5.2021